Eerste resultaten abortus-onderzoekDe SGP heeft een lande­lijk onder­zoek laten uit­voeren door TNS-NIPO naar de opvat­tingen van Neder­landers over het thema abortus. Opmerke­lijk aan de resul­taten is in ieder geval dat jongeren kritischer staan tegenover dan de oudere generatie! De SGP heeft een landelijk onderzoek laten uitvoeren door TNS-NIPO naar de opvattingen van Nederlanders over het thema abortus. Opmerkelijk aan de resultaten is in ieder geval dat jongeren kritischer staan tegenover dan de oudere generatie!

Eerste resultaten abortus-onderzoekWat wéten Nederlanders eigenlijk over situatie rond abortus in ons land? En wat zijn hun standpunten bij ethische dilemma's rond dit thema? Hoewel de abortuswet al 32 jaar oud is, is er nooit op deze schaal onderzoek gedaan naar de opvattingen van Nederlanders op dit thema. Het onderzoek dat TNS NIPO heeft verricht rond houding ten opzichte van abortus is dan ook uniek te noemen.

Voor de SGP zaten er, naast bekende stemverhoudingen, ook positieve verrassingen in het onderzoek. Om er slechts drie te noemen:

  1. 60% van de ondervraagden is het (helemaal) eens met de stelling: er moet vaker worden gekeken naar alternatieven voor een abortus (bijvoorbeeld adoptie of een pleeggezin)
  2. 58% is het (helemaal) eens met de stelling: het is belangrijk dat de redenen voor een abortus of het uitdragen van een zwangerschap geregistreerd worden
  3. 81 procent van de ondervraagden wil onafhankelijk voorlichting rond abortus. Nu vinden deze gesprekken voornamelijk plaats in de abortuskliniek. Beste plekken van voorlichting voor ongewenst zwangere vrouwen: onafhankelijke instellingen (41%), huisarts (40%)

Kees van der Staaij: ‘Wij waren ons ervan bewust dat een onderzoek óók kan betekenen dat er minder welgevallige dingen naar voren komen. Maar nóg erger vind ik dat er helemáál niet over gepraat wordt. Daarvoor ligt dit onderwerp ons te na aan het hart. Het wil er bij mij écht niet in dat er in Nederland maar liefst 30.000 noodsituaties per jaar zijn op basis waarvan een ongeboren kind wordt geaborteerd.

Positief verrast ben ik voor de toch wel brede steun op thema’s die voor ons van belang zijn, zoals onafhankelijke voorlichting, reden-registratie en alternatieven voor abortus Daarnaast is het aardig om te zien dat bij diverse thema’s de politieke achterban genuanceerder denkt dan hun partij in de Kamer.
En wat ik hoopgevend vind is dat jongeren staan aanmerkelijk kritischer ten opzichte van abortus dan de oudere generatie. Dat spoort met wat ik zelf vaak waarneem als ik met jongeren in gesprek ga. Dat geeft me hoop voor de toekomst. (bron: www.sgp.nl)

Op de website van de SGP staat tevens een eerste uitwerking van het TNS-NIPO onderzoek.