Zustersbazaar in Den Haag
Zusterbazaar

Den Haag, zaterdag 15
en zondag 16 nov

De zusters van Sint-Jan houden ook dit jaar weer een bazaar in de priorij te Den Haag, Oude Molstraat 37. Zondag is er aan-
sluitend Aanbidding en Vespers.
Info: Bazaar