Zussen- en broersruzies werken jaren doorOnschuldige ruzies, vooral die over persoonlijke ruimte, kunnen jaren later nog zorgen voor een verzuurde relatie tussen broers en zussen. Die onenigheden gaan vaak over kleine dingen gaan, maar als ze niet aangepakt worden, kan dit veel later nog lelijke gevolgen hebben, ontdekten Campione-Barr en collega-onderzoekers. Onschuldige ruzies, vooral die over persoonlijke ruimte, kunnen jaren later nog zorgen voor een verzuurde relatie tussen broers en zussen. Die onenigheden gaan vaak over kleine dingen gaan, maar als ze niet aangepakt worden, kan dit veel later nog lelijke gevolgen hebben, ontdekten Campione-Barr en collega-onderzoekers.

Persoonlijke ruimte

Zussen- en  broersruzies werken jaren doorAmerikaanse onderzoekers ontdekten twee belangrijke types van conflicten bij broers en zussen tijdens hun tienerjaren. Daaruit blijkt dat conflicten over persoonlijke ruimte een negatieve invloed hebben op vertrouwen en communicatie. "De eerste oorzaak van conflicten zijn ruzies over ruimte, zowel letterlijk als figuurlijk, zoals het lenen van dingen zonder te vragen of storen wanneer de ene broer of zus vrienden op bezoek heeft. De tweede oorzaak houdt verband met gelijkheid en eerlijkheid, zoals het delen van verantwoordelijkheid en huishoudelijke taken. Deze conflicten hebben haast geen invloed op de kwaliteit van de relatie."

Misverstanden

Ruzies tussen broers en zussen kunnen gevaarlijk zijn, omdat de meeste onenigheden gebaseerd zijn op negatieve gedachten en dit kan ervoor zorgen dat misverstanden groeien. Het kan er zelfs de oorzaak van zijn dat sommigen nooit meer contact hebben met hun familie. Als deze conflicten niet opgelost worden en in het geheugen blijven zitten, kan dit een slechte uitkomst hebben. Vooral oudere broers en zussen twisten vaker over persoonlijke ruimte. Dit soort ruzies worden het best intern opgelost, want hulp van buitenaf kan de situatie verergeren. Om dit te vermijden zouden ouders grenzen moeten stellen om conflicten over persoonlijke ruimte te beperken."

Ouders

"Ouders moeten" vinden de onderzoekers "regels vastleggen over privacy, persoonlijke ruimte en eigendommen en deze afdwingen. Wanneer een conflict zich voordoet, moet er onderhandeld worden. Uit een vorige studie blijkt dat wanneer ouders zich er niet mee bemoeien de conflicten erger worden", aldus Campione-Barr. (EP/www.hln.be)