Zorg goed voor jezelf!“Zorg goed voor jezelf.” Nee, dit hebben we niet uit een handboek ‘Bankdirecteur worden voor dummies’. Het is een nieuwe column van pastoor Michel Hagen in Katholiek Nieuwsblad van 31 juli 2015. “Zorg goed voor jezelf.” Nee, dit hebben we niet uit een handboek ‘Bankdirecteur worden voor dummies’. Het is een nieuwe column van pastoor Michel Hagen in Katholiek Nieuwsblad van 31 juli 2015.

Zorg goed voor jezelf

Laatst had ik een gesprek over ‘goed voor jezelf zorgen’. We stammen uit een tijd dat vaders en moeders voor iedereen zorgden, behalve voor zichzelf. Daar is een reactie op gekomen. Bijna iedereen in onze tijd vindt nu dat je goed voor jezelf moet zorgen. Tegenwoordig echter zorgen sommige mensen zo goed voor zichzelf dat het weer het andere uiterste is.

Zorg goed voor jezelf!De vraag is dus: “Hoe vind je het evenwicht?” Aan de ene kant moet je goed voor jezelf zorgen, want je hebt je leven en je lichaam gekregen. Niemand is ermee geholpen als je je gezondheid verwaarloost. Daarover zijn we het snel eens. Veel mensen gaan in onze tijd ten onder aan stress. Vrouwen moeten baan en huis en kinderen bijhouden. Mannen moeten inmiddels hetzelfde, want het huishouden is niet meer alleen vrouwenwerk. Alles moet bovendien snel en meteen. Het leven wordt ongezond, hoe gezond we ook proberen te leven. Dus begrijpen we ook in dat licht dat je goed voor jezelf moet zorgen.

Maar toch! Jezus en de leerlingen hadden zelfs geen tijd om te eten. Dat is toch wel het laatste; dat je zelfs geen tijd meer hebt om te eten. Bij Jezus gaat het nog verder: Soms heeft Hij geen tijd om te slapen, als Hij de hele nacht doorbrengt in gebed tot God zijn Vader. Maar het gekke is dat Hij juist daarmee goed voor zichzelf zorgt. Wanneer Hij de band met zijn hemelse Vader verdiept, verstevigt en opfrist, kan Hij er weer tegen.

De manier waarop Jezus goed voor zichzelf zorgt, zit anders in elkaar dan de manier waarop onze wereld dat doet. Het gaat ons erom deze kunst van Hem af te kijken. “Wat baat het een mens”, zegt Jezus, “de hele wereld te winnen, wanneer hij schade lijdt aan zijn ziel”. Wanneer je oud wordt en alleen maar goed voor jezelf hebt gezorgd, wat is dan de waarde van je leven? Jezus is niet oud geworden, maar Hij heeft voor de hele mensheid meer betekend dan wie ook.

Naar onze moderne maatstaven zorgt Jezus niet goed voor zichzelf. Inderdaad, Hij zorgt goed voor ons. Hij is een goede herder die meer bekommerd is om zijn schapen dan om zichzelf. In zijn ogen is dit de enige manier om ook goed voor jezelf te zorgen. Want wat baat het de hele wereld te winnen? Wat baten zeeën van vrije tijd, geld in overvloed, relaties, uitjes en gezelligheid, terwijl God wacht totdat je iemand te hulp schiet die daarom vraagt? Wat baat alle voorspoed, als je die niet deelt met hen die het slecht hebben? Wat baat dit leven, wanneer het niet de opstap is naar een eeuwig leven met God?

Wie goed voor zichzelf zorgt op de manier van de wereld, belandt vroeg of laat in een egoïstische levensstijl. Dan gaat de rijkdom van ons Westen ten koste van de derde wereld. Dan gaat eigen volk vóór en komen vluchtelingen het laatst. Dan wordt leven soms ongewenst, want dat is niet goed voor onszelf. Dan regeert de macht van het geld. Dan praten we veel over waarden en normen, maar omdat we geen tijd maken voor God, laten we de bron van de liefde verdrogen. Zorg daarom echt goed voor jezelf en investeer in je relatie met Jezus. Maak tijd voor Hem vrij. Wie met Jezus investeert in zijn relatie met God, zorgt goed voor zichzelf zonder egoïstisch te zijn.

Pastoor Michel Hagen