Kinderen die niet konden blijven - Zestig jaar adoptie in beeldOp de website van Katholiek Nieuwsblad is een artikel verschenen van emeritus-hoogleraar adoptie René Hoksbergen over het door hem geschreven boek Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld. Op de website van Katholiek Nieuwsblad is een artikel verschenen van emeritus-hoogleraar adoptie René Hoksbergen over het door hem geschreven boek Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld.

Kinderen die niet konden blijven - Zestig jaar adoptie in beeldIn het boek pleit adoptiedeskundige Hoksbergen voor het op de eerste plaats zetten van het belang en de rechten van het kind. Aan de hand van de geschiedenis van de adoptiepraktijk in Nederland beschrijft hij de ‘moderne wijze van gezinsvorming’. Daarbij benoemt hij de gevolgen in het denken:

De moderne gezinsvorming betekent veel voor het denken over het krijgen van een kind. Zo lijkt het idee postgevat te hebben dat er een ‘recht op een kind’ bestaat. Toenmalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin concludeerde in 1992 echter tijdens een studiedag: “Het ouderschap is geen product van het recht, noch van de mensen. Er is geen recht op een kind, hooguit zou men kunnen spreken van het recht van het kind op ouders.”

Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld
René Hoksbergen, emeritus-hoogleraar adoptie
(Uitg. Aspekt, 630 pp., pb., ISBN 978 94 6153 025 7)