Wonen in het huis van de liefdeJuist omdat het woord 'liefde' zo vaak gebruikt en misbruikt wordt, neemt Anselm Grün, als monnik en geestelijk begeleider, de uitdaging aan om te schrijven over onze menselijke liefde en de verlossende liefde van God.

Wonen in het huis van de liefdeAnselm Grün

Juist omdat het woord 'liefde' zo vaak gebruikt en misbruikt wordt, neemt Anselm Grün, als monnik en geestelijk begeleider, de uitdaging aan om te schrijven over onze menselijke liefde en de verlossende liefde van God. Hij wil laten zien hoe Gods liefde ervaren kan worden als de uiteindelijke vervulling en voltooiing van onze verlangens naar liefde, en hoe de ervaring van Gods liefde onze levenswonden geneest. De lastige vragen, die deze uitdaging oproept, gaat hij niet uit de weg. De seksuele liefde van mensen, bijvoorbeeld, en de verlossende liefde van God lijken niets met elkaar gemeen te hebben. Welk verband is er dan wel tussen beide? Kan het menselijk verlangen naar liefde wel zijn vervulling vinden in de ervaring door God bemind te zijn? En hoe kunnen wij Gods liefde, die voor velen zo abstract blijft, concreet ervaren in ons leven? Hoe kan Gods liefde de wonden van ons leven genezen? De schrijver geeft concrete en levensnabije antwoorden, die die liefde niet herleiden tot een vrome pleister op de wonden van ons leven.

€ 15,90

Carolushuis