Women Deliver conferentie 2007De internationale conferentie over moedersterfte die vandaag in Londen begint, gaat voorbij aan de werkelijke problemen die zwangere vrouwen bedreigen. Dat zeggen vertegenwoordigers van gezins- en pro-lifegroepen die aan de VN-conferentie Women Deliver deelnemen. De internationale conferentie over moedersterfte die vandaag in Londen begint, gaat voorbij aan de werkelijke problemen die zwangere vrouwen bedreigen. Dat zeggen vertegenwoordigers van gezins- en pro-lifegroepen die aan de VN-conferentie Women Deliver deelnemen. Meer dan een derde van alle bijna honderd sessies gaan over recht op abortus, terwijl er slechts twee over pasgeborenen gaan, aldus een persbericht van C-Fam. “Als de conferentie zich echt zou richten op de gezondheid van moeder en kind, zou zij zich richten op de voornaamste behoeften in plaats van op triviale bijkomstigheden”, aldus Wendy Wright van Concerned Women for America (CWA).

Women Deliver conferentie 2007“Moeder- en kindersterfte voorkom je het beste met goedopgeleide verloskundigen en gynaecologen. Toch gaan er maar zes van de 98 sessies over verloskunde en maar een over gynaecologie”, stelt Susan Yoshihara van Catholic Family and Human Rights Institute. Volgens haar is er weinig aandacht voor pre- en postnatale zorg, kanker, malaria, fistels, genitale verminking en geweld tegen vrouwen. Panels over hiv/aids gaan over rechten, niet over de behandeling. Er is geen aandacht voor primaire zorg voor pasgeborenen zoals vaccinatie, schoon water, hygiëne, vitamine-aanvullingen, of scholing van lokale gezondheidswerkers op het gebied van voeding.

Lola Velarde van het Instituut voor Gezinspolitiek EU wijst erop dat de Lancet recent bekendmaakte dat de wereldbevolking 100 miljoen vrouwen mist door sekseselectieve abortus en infanticide. “Dit is een van de belangrijkste doodsoorzaken van meisjes. Women Deliver besteedt er niet één sessie aan. Het themanummer van de Lancet voor de conferentie negeert haar eigen onthulling over de dood van meisjes”, aldus Velarde.

“Wij kunnen moedersterfte en kindersterfte niet verminderen als beleidsmakers uitgaan van onbetrouwbare gegevens”, stelt Laura Knaperek van United Families International. “Amerikaanse ervaring laat zien dat abortus niet veilig is, vooral chemische abortus, dat in tien procent van de gevallen mislukt, waarna chirurgisch ingrijpen noodzakelijk is. Chirurgische abortus vergroot het risico op gevaarlijke vroeggeboorten bij volgende zwangerschappen, op infecties en andere complicaties”, zegt Donna Harrison, aankomend voorzitter van de Amerikaanse Vereniging van Pro-Life Verloskundigen en Gynaecologen. (KN)