RKDocumentenDe beste erfenis van een vader voor zijn kinderen, is hun leren “wijs te handelen” en “oprecht te spreken”: dat is namelijk wat “een wijze vader, een rijpe vader” voor zijn kinderen wenst, benadrukt Paus Franciscus. De beste erfenis van een vader voor zijn kinderen, is hun leren “wijs te handelen” en “oprecht te spreken”: dat is namelijk wat “een wijze vader, een rijpe vader” voor zijn kinderen wenst, benadrukt Paus Franciscus.

RKDocumenten De Paus vervolgde zijn catechese over het gezin met een tweede deel over de vaderfiguur. Hij gaf enkele noodzakelijke hoedanigheden aan voor een vader “om deze erfenis door te geven”: “nabijheid, zachtmoedigheid, beslistheid”, “geduld, groothartigheid, barmhartigheid”. Een vader moet ook kunnen “corrigeren zonder te vernederen”, straffen “op een rechtvaardige manier”.

“Alle gezinnen hebben een vader nodig”, insisteerde de Paus en benadrukte: “de eerste noodzaak is dat vader in het gezin aanwezig is”, dat wil zeggen “bij zijn vrouw, bij zijn kinderen” maar niet als “een controleur: vaders die te veel controleren, vernietigen hun kinderen, zij laten hen niet groot worden”.

“Als iemand het gebed van het Onze Vader, dat Jezus leerde, diep kan uitleggen, is het precies iemand die het vaderschap als eerste beoefent”, merkte hij op.

Catechesereeks over het gezin