Verschil en Complementariteit van man en vrouwTijdens de woens­dag­cate­chese door paus Franciscus ging het woensdag 15 april 2015 over het verschil en de comple­men­ta­ri­teit tussen man en vrouw. De komende weken mogen we nog meer moois verwachten over het gezin en het huwelijk. Tijdens de woensdag­catechese door paus Franciscus ging het woensdag 15 april 2015 over het verschil en de comple­men­ta­ri­teit tussen man en vrouw. De komende weken mogen we nog meer moois verwachten over het gezin en het huwelijk.

Genesis

Verschil en Complementariteit van man en vrouwTerug­grijpend op het bijbel­boek Genesis, benadrukte paus Franciscus dat we geschapen zijn naar Zijn beeld en gelijkenis, als man en als vrouw, maar ook als koppel van man en vrouw. “Het verschil tussen man en vrouw is er niet omwille van de tegen­stelling of de onder­ge­schikt­heid, maar voor de gemeen­schap en de voort­planting, steeds naar Gods beeld en gelijkenis.”

Genderideologie

Vervolgens laakte de paus de steeds meer opge­drongen gender­ideologie die -als we ons er niet tegen verzetten- steeds meer zal door­dringen in Europees en globaal verband. “Ik vraag me bijvoorbeeld af of de veel­besproken gendertheorie ook niet de uiting is van een frustratie of berusting om het seksueel onder­scheid op te heffen omdat men zich daar niet meer mee kan con­fronteren. Ja, wij lopen het gevaar een stap achteruit te zetten. De opheffing van het verschil is namelijk het probleem, niet de oplossing.”

Meer aandacht voor de vrouw

De kerk moet veel meer doen voor de vrouw. Niet alleen moet er meer naar de vrouw worden geluisterd, haar stem moet reëel gewicht krijgen. “Wij hebben nog niet ten diepste begrepen wat het vrouwelijk genie ons kan bijbrengen, wat de vrouw in de samen­leving en ook ons kan bijbrengen: de vrouw kan de dingen anders bekijken, wat het denken van de man vervolledigt. Het is een weg die met meer creati­viteit en moed moet bewandeld worden.”

Crisis in het verbond tussen man en vrouw

Tot besluit sprak de paus over het verlies van vertrouwen in onze Hemelse Vader dat conflict en verdeeld­heid teweeg­brengt tussen man en vrouw. “Ik vraag mij af of de collectieve crisis in het vertrouwen in God, die ons zoveel pijn doet, die ons ziek maakt door onze berusting in ongeloof en cynisme, ook niet te maken heeft met de crisis in het verbond tussen man en vrouw. Het Bijbelverhaal met zijn groot symbolisch fresco over het aards paradijs en de erfzonde, zegt ons namelijk dat de gemeen­schap met God weerspiegeld wordt in de gemeenschap van het mensen­paar en dat het verlies van vertrouwen in onze Hemelse Vader, verdeeld­heid en conflict te weeg brengt tussen man en vrouw.”

RKDocumenten

Lees de vertaling van de hele woensdagcatechese op RKDocumenten.nl: