Een idee om bewust gericht te zijn op alle mensen / gezinnen die in de parochie wonen, is een ‘wijkzondag’ eens per maand. Iedere maand staat een aantal straten in de parochie centraal, en een vrijwilligersgroep benadert de parochianen en gezinnen in deze straten gericht en persoonlijk. Iedere zondag wordt gebeden voor de mensen die wonen in de straten van de wijkzondag. Op de wijkzondag zijn alle mensen uit die straten uitgenodigd in de viering, met naderhand een kop koffie. Ook wanneer de mensen uit die straten niet (allen) komen, hetgeen ook niet te verwachten is, zal het positief werken dat men ervaart dat de parochie gericht de wijk ingaat om gezinnen uit te nodigen.