Mum and dad belong to us on Sunday!Op zondag zijn papa en mama er voor ons. Dat is de titel van het burgerinitiatief dat burgers in Duitsland begonnen zijn om zondagsrust in heel Europa op de kaart te zetten en uiteindelijk als wet aangenomen te krijgen. Mum and dad belong to us on Sunday!Op zondag zijn papa en mama er voor ons. Dat is de titel van het burgerinitiatief dat burgers in Duitsland begonnen zijn om zondagsrust in heel Europa op de kaart te zetten en uiteindelijk als wet aangenomen te krijgen.

De initiatiefnemers verklaren dat kinderen vaak het slachtoffer zijn van 'de flexibiliteit van ons werk'. "Kinderen hebben recht op hun ouders en vice versa. De opvoeding van een kind kan alleen slagen als ouders tijd hebben voor hun kinderen. Een werkvrije zondag als vaste dag in de week, werkt.”

Op 1 december 2009 is het nieuwe EU-verdrag van Lissabon van kracht geworden. In dit verdrag is ook opgenomen dat er door burgers van de EU een 'burgerinitiatief' genomen kan worden wat de Europese Commissie verplicht het onderwerp van dit initiatief op de agenda te zetten. Hiervoor zijn ten minste 1 miljoen stemmen nodig, die uit een representatief aantal lidstaten komen.

De actie voor zondagsrust steunen? Dat kan via deze link