Westen exporteert visie op gezinDe geïndus­tria­li­seer­de landen moeten meer doen voor het gezin en voor de bescher­ming van het mense­lijk leven in Afrika. De meeste westerse landen, aldus een mede­werker van Kerk in Nood, presen­teren er een concept van het gezin dat niet past in de Afri­kaanse visie.
De geïndustrialiseerde landen moeten meer doen voor het gezin en voor de bescherming van het menselijk leven in Afrika. De meeste westerse landen, aldus een medewerker van Kerk in Nood, presenteren er een concept van het gezin dat niet past in de Afrikaanse visie.

Christine du Coudray, hoofd van de afdeling Afrika van hulporganisatie Kerk in Nood, verwijt de meeste westerse landen dat zij een concept van het gezin presenteren dat niet overeenstemt met de Afrikaanse visie. Zij maakte deze opmerkingen na terugkomst van een fact-finding reis naar Afrika. Kerk in Nood lijkt volgens du Coudray bijna alleen te staan in haar pogingen een cultuur van het leven in Afrika te introduceren.

Cultuur van de dood

Westen exporteert visie op gezinZe stelde dat hulporganisaties in Afrika vaak een westers concept van het gezin presenteren dat niet langer gebaseerd is op de gemeenschap van man, vrouw en kinderen. Ook bevorderen deze organisaties volgens du Coudray kunstmatige anticonceptie, condooms en abortus als bescherming tegen aids. “De Afrikanen zien dit optreden als haaks op hun eigen tradities. Ze begrijpen meteen dat dit geen cultuur van het leven is, maar van de dood”, aldus de hulpverleenster.

Afrikaanse expertise

Ze woonde in Nairobi een congres bij dat de hoge expertise aantoonde van Afrikaanse deskundigen om gezinnen gezond te houden. Het congres werd bijgewoond door honderd deelnemers van 17 Afrikaanse landen. Daaronder bevonden zich medisch specialisten, theologen, priesters, religieuzen en leken. De organiserende Africa Family Life Federation baseert haar werk op hulp aan gezinnen en promoot natuurlijke geboorteregeling. (KN/CNA)