Dieu ou rien - Kardinaal Robert SarahKardinaal Robert Sarah, de prefect van de Congre­gatie voor de Ere­dienst, veroor­deelt in een nieuw boek de pogingen van het westen om zijn ont­wik­ke­lings­model op te leggen aan Afrika. Kardinaal Robert Sarah, de prefect van de Congregatie voor de Eredienst, veroordeelt in een nieuw boek de pogingen van het westen om zijn ontwikkelingsmodel op te leggen aan Afrika.

Dieu ou rien - Kardinaal Robert SarahHet gespreksboek, dat op 25 februari verscheen, bevat enkele scherpe commentaren van de kardinaal, die een van de invloedrijkste Afrikaanse kardinalen is in Rome. Zo veroordeelt hij een westers ontwikkelingsmodel dat onder financiële en politieke druk aan Afrika wordt opgedrongen. “In enkele Afrikaanse landen werd zelfs een ministerie opgericht dat belast is met genderaangelegenheden, in ruil voor economische steun. Zo wordt de Afrikanen zonder kans op verweer een model opgedrongen, in naam van een westerse ideologie.”

De kardinaal blikt ook al vooruit naar de tweede gezinssynode, die in het najaar in Rome plaatsheeft. Daarbij verwijst hij naar de felle weerstand bij Afrikaanse gelovigen tegen een aanpassing van de huwelijksleer van de katholieke Kerk of de erkenning van het homohuwelijk. “Het loskoppelen van het magisterium van de pastorale praktijk zou een vorm van ketterij zijn. Wij kunnen de kerkelijke leer niet als een juweel in de kast stoppen en losmaken van een pastorale praktijk die is overgeleverd aan omstandigheden, trends en emoties van de omstandigheden. De Afrikaanse Kerk zal zich fel verzetten tegen elke wijziging in die zin van de leer van Jezus of het kerkelijke leergezag.” (Kerknet)