Kom thuis papaDe Duitse bonds­kanse­lier Angela Merkel heeft op­ge­roepen tot gezins­vriende­lijkere werk­tijden in onder­nemingen. “Gezin en carrière zijn in de praktijk vaak een tegen­stelling, dat mag en moet niet gebeuren”, zei Merkel tijdens een verga­dering van de regering en promi­nenten uit het bedrijfs­leven, verenigingen en vakbonden. Kom thuis papaDe Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft opgeroepen tot gezinsvriendelijkere werktijden in ondernemingen. “Gezin en carrière zijn in de praktijk vaak een tegenstelling, dat mag en moet niet gebeuren”, zei Merkel tijdens een vergadering van de regering en prominenten uit het bedrijfsleven, verenigingen en vakbonden.

“Gezinservaring mag geen storende factor meer zijn op de arbeidsmarkt”, waarschuwde de bondskanselier. Gezien de demografische veranderingen is de balans tussen werk en gezin in de toekomst van belang voor het succes van de economie, aldus Merkel.

Minister Kristina Schröder van Gezin riep ook op tot een bedrijfscultuur “die respect voor gezinsverantwoordelijkheden heeft”. Dit omvat zaken als flexibele werktijden die aangepast kunnen worden aan de individuele behoeftes van werknemers. (KN/KNA)