GezinssynodeHet werk­document voor de aanstaande gezins­synode is dinsdag 23 juni in Rome gepre­sen­teerd. Dit ‘Instrumentum Laboris’ bepaalt als het ware de agenda van de synode en geeft richt­lijnen voor de te houden discussies. Het werkdocument voor de aanstaande gezinssynode is dinsdag 23 juni in Rome gepresenteerd. Dit ‘Instrumentum Laboris’ bepaalt als het ware de agenda van de synode en geeft richtlijnen voor de te houden discussies.

GezinssynodeHet werkdocument voor de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode die van 4 tot 25 oktober in Rome wordt gehouden, draagt als titel ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’

Drie onderdelen

Kardinaal Lorenzo Baldisseri, secretaris-generaal van deze Bisschoppensynode, lichtte de opzet van het Intrumentum Laboris toe. Qua indeling en opzet sluit het aan bij het eindverslag, de Relatio Synodi, van de Derde Buitengewone Vergadering van de Bisschoppensynode over het gezin van oktober 2014. Het eerste deel van de tekst met de titel ‘Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen’ verwijst terug naar wat tijdens de voorgaande synode is besproken. De volgende twee hoofdstukken blikken vooruit naar de komende synode met de titels ‘Onderscheiding van de roeping van het gezin’ en ‘De missie van het gezin vandaag’.

In elke week tijdens de synode wordt een hoofdstuk uit het Instrumentum Laboris besproken. Eerst in een plenaire sessie en vervolgens in kleinere groepen. De gespreksverslagen van deze kleinere groepen worden vervolgens ook weer plenair besproken. In de laatste week wordt tijd gereserveerd voor het opstellen van een einddocument dat zal worden gepresenteerd aan paus Franciscus.

Veel reacties

Het Instrumentum Laboris volgt op de Lineamenta die in november 2014 zijn verstuurd, bestaande uit het eindverslag van de synode van 2014 en 46 vragen waarmee de situatie rond het gezin. Dit alles is gegaan naar de Bisschoppenconferenties, de synodes van de geünieerde Oriëntaalse Kerken, de afdelingen van de Romeinse Curie en anderen, samen met de uitnodiging om voor 15 april 2015 te reageren. Naast 99 reacties vanuit de net genoemde bisschoppenconferenties en andere instellingen, zijn nog 395 inzendingen ontvangen vanuit bisdommen, parochies, kerkelijke instellingen, basisgemeenschappen, maatschappelijke bewegingen en organisaties etc. Een en ander is meegenomen bij het opstellen van het Instrumentum Laboris.

Openheid en waarheid

Bij de presentatie waren onder meer aanwezig kardinaal Lorenzo Baldisseri, secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, kardinaal Peter Erdö, de aartsbisschop van Budapest-Esztergom en algemeen verslaglegger van deze synode en mgr. Bruno Forte, de aartsbisschop van Chieti-Vasto in Italië, secretaris van deze 14e Algemene Vergadering van de Bisschoppen Synode.

Met betrekking tot informatie tijdens de Synode, vermeldde kardinaal Baldisseri dat paus Franciscus had bevestigd dat "de Synode een ruimte is waarin de Heilige Geest kan handelen, niet het parlement. De synodevaders worden uitgenodigd om zich te uiten met parrèsia (vrijmoedig de waarheid spreken). Zij zullen vrij met de media te woord te staan naar eigen inzicht en met verantwoordelijkheid.”

(rkkerk.nl / kg)