Website Pauselijke raad voor het gezinKomende donderdag 26 juni zal in een pers­confe­rentie in het Vaticaan het Instrumentum Laboris, werk­document, voor de derde Bijzondere Bisschoppen­synode, de zogenaamde Familie­synode, worden toege­licht en vrijgegeven. Komende donderdag 26 juni zal in een persconferentie in het Vaticaan de Instrumentum Laboris, werkdocument, voor de derde Bijzondere Bisschoppensynode, de zogenaamde Familiesynode, worden toegelicht en vrijgegeven.

Website Pauselijke raad voor het gezin Enerzijds zal ingegaan worden op de resultaten van de antwoorden op de eerder uitgegeven Lineamenta. Daarmee gepaard werden de lokale bisschoppenconferenties gevraagd vragenlijsten in te (laten) vullen over de situatie van het gezin in hun land/streek. Anderzijds zal ook in het document gesproken worden over de werkwijze van deze komende Synode. De tekst zal in eerste instantie in het Italiaans, Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees worden gepubliceerd.

Het Vaticaan geeft op de site van de de Pauselijke Raad voor het gezin uitgebreid uitleg over de komende synode. De site bevat een enorem schat aan informatie over het gezin, van theologische achtergronden tot de meest actuele nieuwsberichten en vooruitzichten naar bv. de Wereldgezinsdagen in Philadelphia (VS) in 2015. De link die wij hebben opgenomen wijst door naar de Engelse versie, maar je kunt ook kiezen voor Frans, Spaans of Italiaans.