Gebedsdag voor het gezinPaus Franciscus heeft zondag 28 september uitgeroepen tot wereld­wijde gebeds­dag voor het gezin. De paus spoort parochies uit de hele wereld aan om dan tijdens de weekend­vieringen te bidden voor de gezinnen en het welslagen van de bisschoppen­synode over het gezin. Gebedsdag voor het gezinPaus Franciscus heeft zondag 28 september uitgeroepen tot wereldwijde gebedsdag voor het gezin. De Paus spoort parochies uit de hele wereld aan om dan tijdens de weekendvieringen te bidden voor de gezinnen en het welslagen van de bisschoppensynode over het gezin.

Het thema van de Derde Buitengewone Bisschoppensynode van 5 tot 19 oktober a.s. in Rome luidt: “De pastorale uitdagingen van het gezin in het kader van de evangelisatie.” Op die bijeenkomst overleggen bisschoppen uit de hele wereld over onderwerpen als huwelijk, gezin en seksualiteit.

Zij betrekken daarbij de uitkomsten van de enquête die wereldwijd was verspreid onder de bisschoppenconferenties en congregaties/orden. De resultaten hiervan, de praktijk van de bisschoppen en het kerkelijk leergezag vormen de ingrediënten voor de synode aanstaande oktober.

In 2015 volgt een Algemene Bisschoppensynode waar eventuele beslissingen, die voortkomen uit de Bijzondere synode, worden genomen.