Paus Benedictus XVIKatholiekgezin.nl stuitte op een bericht dat we jullie niet willen onthouden. Paus Benedictus XVI heeft de katholieke kerken wereldwijd via de lokale bisschoppen opgeroepen zich op zaterdag 27 november 2010 in gebed met hem te verenigen in een avondwake voor alle ongeboren menselijk leven. Katholiekgezin.nl stuitte op een bericht dat we jullie niet willen onthouden. Paus Benedictus XVI heeft de katholieke kerken wereldwijd via de lokale bisschoppen opgeroepen zich op zaterdag 27 november 2010 in gebed met hem te verenigen in een avondwake voor alle ongeboren menselijk leven.

Paus Benedictus XVIOp de avond van zaterdag 27 november 2010, aan het liturgische begin van de Advent – een tijd van vreugdevolle verwachting op het vieren van de geboorte van Christus – zal paus Benedictus XVI een gebedswake vieren in de Sint-Pieter te Rome voor de intentie van alle ongeboren menselijk leven. Deze wake valt samen met de vespers (op zaterdagavond) van de eerste zondag van de Advent. Op verzoek van de paus is afgelopen juni een brief gestuurd naar alle bisschoppenconferenties met de vraag of zij willen deelnemen aan dit gebed en of zij gebedswakes willen organiseren in alle lokale kerken.

Wereldwijde steun

"Laten we er alles aan doen zodat onze parochies, gemeenschappen, gebedsgroepen en gezinnen deelnemen aan dit universele gebed voor het leven, in gemeenschap met de Heilige Vader," zei Lech Kowalewski, een nationale leider van de pro-life beweging in Polen.

Ook de International Right to Life Federation (IRLF), die begin november in Canada haar jaarvergadering hield, is blij met de oproep van paus Benedictus aan alle diocesane bisschoppen om deel te nemen aan de speciale avondwake. “Gezien de omvang van de wereldwijde morele crisis, kan niemand beweren dat dit initiatief niet kan worden gesteund omdat andere zaken prioriteit verdienen of omdat er al evenementen op een ander moment in het jaar worden gehouden ten behoeve van het ongeboren leven.” Aldus voorzitter Jack Wilke van de IRLF.

Nederland?

Een groot aantal Amerikaanse bisdommen heeft plannen uitgewerkt om deze wereldwijde wake mee te bidden. De Amerikaanse bisschoppenconferentie (USCCB) heeft enkele hulpmiddelen ontwikkeld om overige parochies, religieuze gemeenschappen en organisaties te helpen om deel te nemen aan de wake. Zie hier voor uitleg en voorbeelden.
Het is ons, katholiekgezin.nl, niet bekend of de Nederlandse bisschoppenconferentie initiatief ontplooit om gelovigen de gelegenheid te geven aan de wake mee te doen.

Dank aan paus

Inmiddels is er een particuliere campagne gelanceerd om de paus te danken voor zijn initiatief. Op de website www.yes-for-benedict.net kan wie dat wil een bericht sturen naar de paus in zijn of haar eigen taal. De boodschap die erbij staat, luidt als volgt: “Wij betuigen onze oprechte dank aan u, Heilige Vader, voor uw leiderschap in dit hoogstnoodzakelijke initiatief, en in de strijd voor het leven over de hele wereld. In gebed, vernieuwen en verdubbelen we onze inspanningen, erop vertrouwend dat de Auteur van Leven ons zal leiden naar de overwinning in de verdediging van onze meest kwetsbare broeders en zusters.”

Zie ook Rkdocumenten.nl