Wereldgezinsdagen MilaanMilaan stroomt langzaam vol met de deel­nemers aan de zevende Wereld­gezins­dagen in Milaan. Hoogte­punt is de ontmoeting met de paus op zaterdag­avond 2 juni en de H. Mis op zondag. Milaan stroomt langzaam vol met de deelnemers aan de zevende Wereldgezinsdagen in Milaan. Hoogtepunt is de ontmoeting met de paus op zaterdagavond 2 juni en de H. Mis op zondag.

Wereldgezinsdagen MilaanIn de komende dagen kunnen deelnemers allerlei soorten bijeenkomsten en vieringen bijwonen. De teksten van toespraken, catecheses en dergelijke staan of komen op de officële site van de Wereldgezinsdagen. Vanuit Nederland houden een paar deelnemers een blog bij.

Hulp aan aardbevingslachtoffers

De organisatie van de werledgezinsdagen, Family2012, heeft direct gereageerd op de aanrdbevingen die eerder deze week in Noord-Italië plaatsvonden. In de paviljoens van de Internationale GezinsBeurs, de plek waar alle deelnemers van de Wereldgezinsdagen komen, is een actie voor fondsenwerving begonnen. Family2012 werkt samen met Caritas Ambrosiana van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Gisteren zond Caritas Ambrosiana al 1500 sanitaire kits en zorgde voor 4 versterkte constructies waar in totaal 800 bedden in kunnen.

Pastoraal Congres

Voordat de eigenlijke ontmoetingsdagen beginnen, waaraan ook paus Benedictus zal deelnemen, is er een pastoraal congres. Gerard Wijers, priester van bisdom Haarlem-Amsterdam, bezocht de eerste dag van het pastorale congres in Milaan. Hij eindigt zijn blog van woensdag 30 mei als volgt: "Zoals gezegd, was deze eerste dag van het congres meteen een mooie en hartverwarmende dag die ik niet had willen missen. Er worden niet veel nieuwe dingen gezegd. Het meeste weten we wel. Maar het is toch goed om het telkens opnieuw samen met elkaar te horen en te verdiepen. Onze heilige Moeder de Kerk is met recht een ware Leermeesteres, te meer omdat haar waarheid geen menselijke waarheid is die onderdrukt, maar een goddelijke waarheid die vrij maakt."