Mgr. AntonelliDe zesde Wereld Ontmoeting van Gezin­nen is woens­dag geopend in Mexico-Stad en brak meteen het record aantal bezoe­kers van eerdere bijeen­komsten. “De sfeer is er als van een grote familie” om­schreef een van de deel­nemers aan het congres.
De zesde Wereld Ontmoeting van Gezinnen is woensdag geopend in Mexico-Stad en brak meteen het record aantal bezoekers van eerdere bijeenkomsten. “De sfeer is er als van een grote familie” omschreef een van de deelnemers aan het congres.

Mgr. Antonelli
Kardinaal Ennio Antonelli spreekt op de 6e Wereldgezinsdagen in Mexico (foto: AP)

De Wereldgezinsdagen zijn een initiatief van het Vaticaan en worden dit jaar voor de zesde keer georganiseerd, dit maal in Mexico-stad van 16 t/m 18 januari. Het thema is ’Het gezin als leraar van menselijke en christelijke waarden’. Deze grote bijeenkomst van naar verwachting een miljoen mensen wordt vooraf gegaan door een congres dat op 13 januari aanving. Aan dit congres namen op de eerste dag, woensdag 13 januari, al 10.000 mensen deel, veel meer dan bij eerdere edities.

In diverse openingstoespraken en commentaren werden de gezinnen een hart onder de riem gestoken. Zo hield de hofprediker van het Vaticaan, Raneiro Cantalamessa, in zijn lezing de aanwezigen voor dat “christenen hun energie niet moeten steken in het bestrijden van de seculiere opvatting van het huwelijk. Ze zouden juist de schoonheid ervan voor henzelf moeten herontdekken en dit ideaal aan de wereld presenteren.”

Kardinaal Ennio Antonelli, voorzitter van de pauselijke Raad voor het Gezin, die het congres officieel opende benadrukte dat de post-moderne cultuur het gezin bedreigt omdat die cultuur ziek is van individualisme. Voor de toekomst van de samenleving moet men absolute prioriteit geven aan het gezin, aldus de kardinaal.

Paus Benedictus XVI, die wegens gezondheidsredenen er in Mexico niet bij kan zijn (Mexico-Stad ligt op een dusdanige hoogte dat de lucht er voor de paus te ijl is), spreekt  de deelnemers per video toe.

Wie het congres, de lezingen, de ontmoetingen en allerlei activiteiten wil volgen, kan dat via internetradio en –tv. (Zenit/KN)

Internet radio: www.radio.catholic.net
Internet tv: www.tv.catholic.net

 
Media
Hieronder volgt in het Engels een kort bericht over de diverse kanalen waarlangs de Wereld Ontmoeting van Gezinnen te volgen is.

Families that are not in Mexico City this week but still want to follow the 6th World Meeting of Families and gain a plenary indulgence will be able to turn to various channels.

More than 180 news organizations have accredited some 300 journalists and technicians to cover the event, which begins Wednesday and ends Sunday.

Internet radio and TV coverage of the meeting will be provided by Catholic.net. The celebration of the family and the closing Mass will be broadcast on Eurovisión (Europe and Asia).

Various Catholic television stations will also broadcast the events, including María Visión (from Canada to Argentina, northern Africa and southern Europe); EWTN (America and Europe in English and Spanish); El Sembrador (America and Europe); Radio Maryja and TV Trwam of Poland; Radio María Mexico and Guadalupe Radio of Los Angeles. (Zenit)