World Meeting of Families • 2015 • PhiladelphiaDe Wereld­gezins­dagen van 22 tot 27 september in Philadelphia (VS) vormen een waarde­volle gele­gen­heid om het gezin in het middel­punt van de Kerk en de samen­leving te plaatsen. Dat zei aartsbisschop Paglia. De Wereldgezinsdagen van 22 tot 27 september in Philadelphia (VS) vormen een waardevolle gelegenheid om het gezin in het middelpunt van de Kerk en de samenleving te plaatsen. Dat zei aartsbisschop Paglia, voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin, bij een persconferentie.

World Meeting of Families • 2015 • PhiladelphiaOnlangs waren aartsbisschop Charles Chaput van Philadelphia met zijn hulpbisschop John J. McIntyre in het Vaticaan om samen met de voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin het programma van de Wereldgezinsdagen te presenteren. Ook Jerry en Lucille Francesco waren meegekomen, een echtpaar uit hetzelfde aartsbisdom, dat vijftig jaar is getrouwd.

Tijdens de persconferentie benadrukte mgr. Paglia het belang van de Wereldgezinsdagen. “Het gezin bouwt de Kerk op en houdt de samenleving in stand.” De dagen gaan niet alleen óver het gezin maar zijn ook bedoeld voor gezinnen. Thema van deze achtste editie is ‘Liefde is onze missie. Het gezin springlevend.’

Positieve invloed

Tijdens de Wereldgezinsdagen zullen de resultaten van enkele internationale onderzoeken worden gepresenteerd die de positieve invloed van het gezin wetenschappelijk hebben bestudeerd. “Het gezin vraagt voortdurend om hulp en ondersteuning binnen het geheel van de kerkelijke gemeenschap en van de samenleving als geheel, en deze kan niet onverschillig blijven tegenover een dergelijke schoonheid en goedheid die zo effectief en zo levensvatbaar is”, aldus mgr. Paglia. “Ik zal ook naar alle kloosters van de wereld schrijven om hen te vragen deze zeer belangrijke dagen te begeleiden met hun gebeden.”

Gezien en gehoord

De bisschop ging in verder nog in op het mondiale karakter van het evenement, en sprak de hoop uit dat het gezien zal worden en er wereldwijd over gerapporteerd zal worden. "Het gezin is het erfgoed van de hele mensheid, op elke breedtegraad, in elke cultuur; alle religies hebben er hun zegen aan gegeven.” Er zal dan ook een ruime vertegenwoordiging van andere christelijke denominaties zijn en van de wereldreligies. Delegaties van 's werelds armste plaatselijke kerken worden in het bijzonder verwelkomd. Philadelphia zal een groot wereldfeest van gezinnen zijn. “Het is de droom van vrede; het is Gods droom.”

Cadeautje

Het globale karakter zal ook blijken uit de slotviering op zondag 27 september waarbij paus Franciscus aanwezig is en waar hij aan het einde van de Mis symbolisch het Evangelie van Lucas overhandigd aan gezinnen van de grote steden op de vijf continenten: Kinshasa, Afrika; Havana, Amerika; Hanoi, Azië; Sydney, Australië; en Marseille, Europa. Het symbolische gebaar staat voor de actie waarbij een miljoen exemplaren van dit boek aan de vijf steden worden verzonden. “We willen dat het Evangelie van Genade wordt verkondigd in de grote steden van de wereld, zodat ze banden van liefde tussen hen kunnen bouwen, in de Kerk en in de samenleving."

Vrijwilligers

Aartsbisschop Charles Chaput van Philadelphia vertelde tijdens de persconferentie verder dat er rond de twee miljoen mensen wordt verwacht bij de slotviering. Vanuit ruim honderd landen hebben mensen zich reeds geregistreerd. Zo’n zesduizend vrijwilligers hebben hun hulp aangeboden, men verwacht 5000 bussen extra in te zetten, en bijna 2000 mensen hebben zich aangemeld voor het programma “ontvang een gezin”.

Voor meer informatie over de Wereldgezinsdagen: www.worldmeeting2015.org