World Congress of Families IVMeer dan 3000 afgevaardigden van over de hele wereld verzamelden zich vrijdag 11 mei in Warschau voor de opening van het vierde Wereldcongres van Gezinnen.

Het Wereldcongres van Gezinnen (www.worldcongress.org en www.worldcongress.pl ) is een in 1997 opgericht internationaal netwerk van pro-gezinsorganisaties, wetenschappers, leiders en belangstellenden, dat ernaar streeft het traditionele gezin te herstellen als de fundamentele sociale eenheid en de basis van de maatschappij.

Roman Giertych, minister van Onderwijs en vice-premier van Polen verwelkomde de deelnemers namens de Poolse regering. "Het Wereld Congres van Gezinnen betekent een grote eer voor Polen. Het is een teken dat Polen wordt gezien als de hoop voor Europa en de wereld. Het gezin staat voor Leven. Zonder gezin is er geen natie. Dan is er geen regering. Dan is er niks."

De Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken die belast is met humanitaire zaken, Ellen Sauerbrey (68) sloot zich aan bij de woorden van vice-premier Giertych: "Zoals u weet is het gezin het oudste menselijke instituut, het eerste en de langst voortdurende gemeenschap van individuen die samenwerken voor het algemeen belang. Het gezin gaat vooraf aan alle naties, en bestaat in alle culturen, in alle tijdperken. De natie heeft het gezin niet gecreëerd, maar eerder andersom: het gezin heeft de natie gemaakt."

Dezelfde Ellen Sauerbrey was eerder in een brief van verontrustte Europarlementariërs met klem verzocht niet naar het congres te gaan. De linksgeoriënteerde groep van 19 mensen schrijft: “We verzoeken u dringend zich terug te trekken van deze conferentie omdat uw deelname een officiële goedkeuring namens de Amerikaanse overheid betekent voor extremistische en intolerante gezichtspunten die sommige van de deelnemers en bezoekers hebben." De briefschrijvers, onder leiding van D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, claimen dat deze groep een vooringenomen houding heeft tegenover buitenlanders, mensen van een andere religie, homoseksuelen en tegenover de visie die de Verenigde Naties en het Europees Parlement over het gezin hebben ontwikkeld.

In dezelfde brief wordt ook kardinaal Alfonso Lopez Trujillo, voorzitter van de pauselijke raad voor het gezin en spreker op het congres, neergezet als iemand die “gevaarlijke en onwetenschappelijke uitspraken heeft gedaan over condoomgebruik bij het voorkomen van HIV en aids.”

Polen zelf ligt ook zwaar onder vuur van het Europees Parlement vanwege het voorstel tot wetgeving waarbij de promotie van homoseksualiteit op scholen onwettelijk wordt. In een resolutie van de EU werd Polen beschuldigd van ‘homofobia’ en bedreigd met wettelijke maatregelen voor het zogenoemd schenden van Europese mensenrechten.

Het Wereldcongres, dat nog duurt tot en met zondag 13 mei zal zich onder andere bezighouden met juist die zaken die het gezin beïnvloeden zoals: het legaliseren van huwelijken tussen mensen van gelijke sekse, bevolkingsafname, abortus, pornografie, aanvallen op het gezin in de nieuws- en entertainmentmedia. Op zondag volgt een slotverklaring. (KN)