Pontificium Consilium pro FamiliaTer voor­be­rei­ding van de bisschop­pen­synode van eind dit jaar over het gezin, komen er van 22 tot 24 januari afge­vaar­digden van gezins­vereni­gingen uit de hele wereld in Rome samen voor overleg. Ter voor­bereiding van de bisschop­pen­synode van eind dit jaar over het gezin, komen er van 22 tot 24 januari afge­vaar­digden van gezins­vereni­gingen uit de hele wereld in Rome samen voor overleg.

Pontificium Consilium pro FamiliaDat meldt het nieuws­agent­schap I.Media. De samen­komst staat in het teken van het thema ‘De roeping en de zen­ding van gezinnen in de kerk en de wereld van vandaag’. Centraal staat een gedachte­wisseling over de Lineamenta, met sugges­ties van onder­werpen voor de Bis­schop­pen­synode van oktober. Het overleg vindt plaats op initiatief van de Pause­lijke Raad voor het Gezin. (Kerknet.be)