OpvoedingVolgens de Rotterdamse wethouder van Jeugdzaken Leonard Geluk voert minister Rouvoet het debat over opvoeding te veel over de hoofden van de ouders heen. Een ‘nationaal opvoeddebat’ moet daar verandering in brengen. Volgens de Rotterdamse wethouder van Jeugdzaken Leonard Geluk voert minister Rouvoet het debat over opvoeding te veel over de hoofden van de ouders heen en is hij eenzijdig gericht op de probleemkant van de jeugd. Een ‘nationaal opvoeddebat’ moet daar verandering in brengen.

Opvoeding“Er wordt al zoveel over ouders gesproken”, zegt Geluk in Katholiek Nieuwsblad. “Het wordt tijd hen er zelf bij te betrekken”. In het nationale opvoedingsdebat dat Geluk wil lostrekken, ziet hij een belangrijke rol voor het maatschappelijk middenveld. Hij denkt daarbij aan het onderwijs, Kerken, scouting en sportverenigingen. Bij scouting zijn bijvoorbeeld 90.000 jongeren en 30.000 vrijwilligers actief. Door al die deskundigen uit het middenveld erbij te betrekken ontstaat er volgens Geluk een “krachtiger gezinsbeleid”.

Het voorstel van Geluk en een dertigtal collega-wethouders werd onlangs bij acclamatie door het CDA-congres aangenomen. In de gezinsresolutie van Geluk c.s. wordt als doel van een nationaal opvoedingsdebat genoemd “te komen tot concrete aanknopingspunten om ouders te ondersteunen om hun verantwoordelijkheid naar hun kinderen waar te maken”. Bovendien besluit het CDA-congres in de resolutie dat “het gezin de eerste plaats is waar kinderen gevormd worden” en dat “de eerste verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding een breed gedragen uitgangspunt is”.

In Katholiek Nieuwsblad wordt daarbij de aantekening gemaakt dat het wel mooi klinkt, maar dat het CDA zich als regeringspartij niet bepaald als gezinsvriendelijke partij heeft gepresenteerd. De kritiek op minister Rouvoet lijkt heel flink, maar om dit waar te maken, zou het CDA eerst maar eens vanuit haar eigen christendemocratische uitgangspunten moeten gaan regeren. 

Lees het oorspronkelijke artikel in Katholiek Nieuwsblad