Welzijn familie maakt gezin gelukkigerHet welzijn en de welvaart van dierbaren en gezinsleden is volgens een recente studie de sleutel tot geluk. Er is een duidelijke relatie gevonden tussen het persoonlijk geluk en het welzijn van familie en degenen die we liefhebben. Het welzijn en de welvaart van dierbaren en gezinsleden is volgens een recente studie de sleutel tot geluk. Er is een duidelijke relatie gevonden tussen het persoonlijk geluk en het welzijn van familie en degenen die we liefhebben.

Welzijn familie maakt  gezin gelukkigerDat blijkt uit een onderzoek van de Cambridge University onder 10.300 mensen, aan wie werd gevraagd wat volgens hen van essentieel belang is voor een gelukkig en voorspoedig leven. Mannen en vrouwen hebben hier trouwens wel een andere kijk op. Door mannen was financieel succes gerelateerd aan welzijn, maar vrouwen gaven aan hun gezin en gezondheid belangrijker te vinden.

Hoofdonderzoeker prof. dr. Jacqueline Scott: “Mannen en vrouwen verschillen daarover, maar als je dieper graaft en kijkt naar de aard van hun percepties, zie je dat zowel bij mannen als bij vrouwen het welzijn verbonden is aan anderen. Ons onderzoek suggereert dat er meer actie ondernomen moet worden in de zorg voor anderen, want dat zal voordelen hebben voor de kwaliteit van het leven van iedereen.” (www.infocera.com)