Give your kids the keysChristelijke ouders zouden moeten stoppen over­dreven angstig te zijn, en leren op het “gas­pedaal” te trappen en hun kinderen op te voeden in een sterk geloof. Dat zegt de Amerikaanse predikant Adam Stadtmiller, die er met zijn vrouw een boek over schreef.
Give your kids the keysChristelijke ouders zouden moeten stoppen overdreven angstig te zijn, en leren op het “gaspedaal” te trappen en hun kinderen op te voeden in een sterk geloof. Dat zegt de Amerikaanse predikant Adam Stadtmiller, die er met zijn vrouw een boek over schreef.

Adam Stadtmiller wijst erop dat de meeste christelijke ouders defensief in plaats van offensief zijn in het opvoeden van hun kinderen. Ze leggen meer de nadruk op wat hun kinderen niet zouden moeten doen, dan op wat ze wel zouden moeten doen als christen.

In plaats van te “remmen” raadt Stadtmiller ouders aan het “gaspedaal” in te drukken. “Laat kinderen God ervaren en zien. Ik denk niet dat het christelijk geloof een verzameling verboden is. Het gaat meer over wat je wel moet doen.” (KN/Christian Post)

Zie ook: www.giveyourkidsthekeys.com