Lesbrief - Feest vierenMet een drietal lesbrieven – voor elk niveau een – en bijbe­ho­rend materiaal worden katholieke scholen aange­moedigd om in de week van 6 t/m 10 oktober extra aandacht te besteden aan hun katholieke identiteit. Met een drietal lesbrieven – voor elk niveau een – en bijbehorend materiaal worden katholieke scholen aangemoedigd om in de week van 6 t/m 10 oktober extra aandacht te besteden aan hun katholieke identiteit.

Lesbrief - Feest vierenVan 6 t/m 10 oktober wordt de week van het katholiek onderwijs gehouden, een initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. In dit kader is lesbrief ‘Feest vieren’ gemaakt. Het thema sluit aan bij het motto ‘Feest!’ van de Kinder­boeken­week, die in dezelfde periode zal plaats­vinden. Zo kunnen scholen beide evenementen met elkaar verbinden.

Bovendien zijn feesten belangrijk op katholieke scholen: ze laten zien dat je het leven mag vieren als een geschenk. Het gaat dan niet om wat je moet en presteert, maar om ‘mens-zijn’, blijheid en dank­baarheid.

De lesbrief bestaat uit een algemeen deel en drie katernen voor onder­bouw, midden­bouw en boven­bouw. Het algemene gedeelte is bedoeld voor het team van de school en bevat nuttige informatie over het gebruik van de brief in de klas. Ook staan er suggesties in voor een gezamen­lijke viering en een tiental gespreks­onder­werpen over katholieke identiteit. De katernen voor de verschil­lende bouwen bevatten elk twee lessen van ongeveer een half uur.

Download

De lesbrieven en het bijbehorende materiaal is in de week van 12 september naar alle katholieke scholen verzonden. Maar ze kunnen ook worden gedownload van bijvoorbeeld de website van Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Meer informatie