Week van de PleegzorgVan 29 oktober tot 6 november is het de nationale Week van de Pleegzorg. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de daarbij aangesloten 28 regionale pleegzorgorganisaties. Week van de PleegzorgVan 29 oktober tot 6 november is het de nationale Week van de Pleegzorg. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de daarbij aangesloten 28 regionale pleegzorgorganisaties.

Tijdens de Week van de Pleegzorg zijn er acties en bijeenkomsten voor bestaande pleegouders, geïnteresseerden in pleegzorg, pleegouders in voorbereiding en beleidsmakers en -uitvoerders binnen de gemeenten. Een overzicht van alle activiteiten die tijdens die week worden georganiseerd staat op een speciale website:

Pleeggezinnen

Als het niet goed gaat met een kind, wordt zoveel mogelijk samen met ouders en de omgeving geprobeerd de problemen op te lossen. Soms is er meer nodig om een kind goed op te laten groeien en is het beter dat een kind (tijdelijk) bij iemand anders gaat wonen. Opvang in een pleeggezin kan in dat geval een welkome oplossing bieden. Pleegouders kunnen familie of bekenden zijn maar ook mensen die ervoor hebben gekozen om een kind van een ander een veilige plek te geven om op te groeien. Het is mooi dat er dan pleeggezinnen zijn die hun huis en hart belangeloos openstellen voor kinderen.

Wervingscampagne – Supergewone mensen gezocht

In 2014 woonden 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. In de afgelopen tien jaar is de vraag naar pleegzorg met bijna 70 procent gestegen. Die forse groei kan Pleegzorg Nederland niet met de huidige pleegouders opvangen. Met de wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Gezocht’ hoopt Pleegzorg Nederland 3.500 nieuwe pleeggezinnen te werven.