Week van de Opvoeding 2016Het Nederlands Jeugd Instituut organiseert alweer voor de zesde keer de Week van de Opvoeding van 3 t/m 9 oktober 2016. Het is goed dat er positieve aandacht is voor de opvoeding, ook voor de geloofsopvoeding! Week van de Opvoeding 2016Het Nederlands Jeugd Instituut organiseert alweer voor de zesde keer de Week van de Opvoeding van 3 t/m 9 oktober 2016. Het is goed dat er positieve aandacht is voor de opvoeding, ook voor de geloofsopvoeding!

Als thema van 2016 is gekozen voor ‘contact’. De uitwerking van het thema wordt volledig overgelaten aan de organisaties die in het kader van de Week van de Opvoeding activiteiten ontplooien.

Het Nederlands Jeugd Instituut is in samenwerking met een groot aantal organisaties die zich bezighouden met zaken rond de opvoeding in 2011 begonnen met dit initiatief om de opvoeding positief in het spotlicht te zetten. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, toenmalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaf op maandag 10 oktober 2011 de aftrap van de eerste nationale Week van de Opvoeding tijdens het landelijk congres ‘Postief Jeugdbeleid’.

Gemeenten, Centra voor Jeugd en Gezin, verenigingen, scholen, instellingen en ouders kunnen meedoen aan de Week van de Opvoeding door een activiteit te organiseren.

Op de speciale website staat een indrukwekkend overzicht van ruim 500 activiteiten die in het kader van de Week van de Opvoeding worden georganiseerd. Wat ons opvalt is dat de woorden “geloof”, “religie”, “God” en “Jezus” niet voorkomen op de hele website. Kerken en kerkelijke organisaties hebben de uitdaging van dit initiatief om iets te organiseren kennelijk nog niet opgepakt.

Family Factory

Een van de organisaties die ieder jaar een actieve bijdrage levert, is Family Factory. Dit jaar bieden ze speciale workshoppakketten waar gezinnen en organisaties meteen mee aan de slag kunnen. Daarnaast organiseren ze tijdens de Week van de Opvoeding een aantal workshops met de focus op communicatie en wijs mediagebruik.