Wedstrijd folderontwerp KerkbalansWie maakt de mooiste en beste folder voor actie Kerk­balans 2016? De orga­ni­sa­tie van de actie Kerk­balans gaat dit jaar op zoek naar het folder­ont­werp dat het beste in de eigen plaat­se­lijke kerk de actie Kerkbalans kan promoten. Wie maakt de mooiste en beste folder voor actie Kerkbalans 2016? De organisatie van de actie Kerkbalans gaat dit jaar op zoek naar het folderontwerp dat het beste in de eigen plaatselijke kerk de actie Kerkbalans kan promoten.

Wedstrijd folderontwerp KerkbalansIn de actie Kerkbalans werken vijf kerkgenootschappen samen om een jaarlijkse bijdrage van hun leden te vragen. Nu is er een wedstrijd uitgeschreven voor het beste folderontwerp voor 2016. Plaatselijke kerken kunnen meedoen door hun ontwerp voor 15 november 2015 in te dienen. Alle ontwerpen worden beoordeeld door een jury op vorm, tekst, originaliteit maar ook afstemming van doel en doelgroep. De drie beste inzenders ontvangen een geldbedrag voor het laten drukken van hun folder!

Herkenbaar

"Steeds meer kerken kiezen er voor om een eigen folder te maken. De tekst wordt toegespitst op de lokale situatie en er wordt gebruik gemaakt van foto’s die voor de kerkleden herkenbaar zijn", aldus het Campagneteam van Kerkbalans. "Dit is een positieve ontwikkeling want informatie over de situatie van de eigen kerk spreekt leden aan en stimuleert om te geven, bijvoorbeeld voor een bepaald lokaal project."

Voor Kerkbalans 2015 heeft het landelijke Campagneteam diverse mooie folders voorbij zien komen en daardoor ontstond het idee plaatselijke creativiteit te stimuleren door een wedstrijd uit te schrijven.

Inspiratie

De winnende folder zal worden gepresenteerd via www.kerkbalans.nl ter inspiratie voor andere lokale kerken en de winnaars worden bovendien uitgenodigd voor de campagnestart van 2016 waar de Kerkbalanscampagne voor dat jaar wordt gepresenteerd.

Lokale kerken van de vijf deelnemende kerkgenootschappen kunnen hun ontwerp voor 15 november 2015 inzenden naar info@kerkbalans.nl onder vermelding van ‘Wedstrijd beste folder Kerkbalans 2016’.

Kijk voor meer informatie ook op www.kerkbalans.nl