Juist dán heeft trouwen voor de Kerk een absolute meerwaarde. Als je nog niet weet wat je wil, moet je natuurlijk niet trouwen. Je zegt alleen ‘ja, ik wil’, als je ook wilt. Maar als je weet dat je bij elkaar wilt blijven, doe het dan ook goed, verzekerd van Gods genade en hulp. Want zeg niet te gemakkelijk: ‘wij weten dat we bij elkaar blijven’. Als je dat zo zeker weet, dan ben je een uitzondering. De meeste mensen die dat zeker zeggen, gaan juist trouwen om dat naar elkaar, God en de Kerk te bevestigen. Wie niet trouwt, zegt meestal diep in zijn hart: we zien wel, het kan nog altijd anders lopen. Als je dat bedoelt, dan weet je het dus niet zeker van elkaar.