Compendium van de Sociale Leer van de KerkDe Kerk schat de waarde van het gezin hoog in. Dat het gezin voor de mens zelf en voor de maatschappij van bijzonder belang is, staat beschreven in het Compendium voor de Sociale Leer van de Kerk. Een werkvertaling van het gedeelte over het gezin is nu beschikbaar op katholiekgezin.nl. Compendium van de Sociale Leer van de KerkDe Kerk schat de waarde van het gezin hoog in. Dat het gezin voor de mens zelf en voor de maatschappij van bijzonder belang is, staat beschreven in het Compendium voor de Sociale Leer van de Kerk. Een werkvertaling van het gedeelte over het gezin is nu beschikbaar op katholiekgezin.nl.

Op deze site is nu een werkvertaling beschikbaar van de kerkelijke visie op het gezin, zoals opgenomen in het Compendium voor de sociale leer van de kerk. Dit Compendium werd in 2004 uitgegeven door de pauselijke Raad Justitia et Pax. Het is een samenvatting van het denken van de Kerk over sociale thema’s als het gezin, werk, politiek, internationale relaties, vrede en milieu. Aan een officiële Nederlandse vertaling wordt gewerkt, het hoofdstuk over het gezin is alvast in een voorlopige werkvertaling beschikbaar gesteld onder het kopje dossiers.

Werkvertaling van het gedeelte over het gezin in het Compendium voor de Sociale Leer van de Kerk (PDF)

De sociale leer van de kerk

De sociale leer van de Kerk kijkt met de bril van de Kerk naar de concrete samenleving en stelt de vraag: ‘Waar lijden mensen en wat valt daaraan te doen? Wat moet anders?’ Want de Kerk staat ten dienste van de wereld, als een teken van eenheid van de hele mensheid en een krachtdadig teken van heil. In de sociale leer wordt dat heel concreet. De zending van de Kerk bestaat erin de wereld te doordringen van een christelijke geest. De Kerk wil de menselijkheid bevorderen en de krachtlijnen uittekenen om in vrede en gerechtigheid samen te leven en mee te werken aan menselijker relaties en instellingen. Zo wil ze bijdragen aan een dieper besef van het Rijk Gods. Een samenvatting van het compendium staat op rkdocumenten.nl :

Compendium van de sociale leer van de Katholieke Kerk ~ Samenvatting en analyse

Wat zegt de Kerk over het gezin?

De werkvertaling beschrijft de waarde van het gezin voor de menselijke persoon en voor de maatschappij. De betekenis van het huwelijk wordt beschreven als basis van het gezin. Het gezin is een liefdesgemeenschap, heiligdom van leven en plaats van opvoeding, waarin kinderen waardigheid en rechten hebben. Verder wordt de plaats van het gezin in het sociale leven beschreven: de zorg voor de naasten, politieke en maatschappelijke inzet, economie en werk. Tot slot wordt de samenleving opgeroepen de rechten van het gezin te beschermen en te verdedigen.