Minister RouvoetOp Katholiekgezin.nl verbaast minister Rouvoet zich over het recente tumult rond zijn suggestie in De Pers over het krijgen van kinderen: “Als de OESO dit een relevante discussie vindt en men er overal elders in Europa over spreekt, verbaast mij de karikaturale manier waarop we daar in Nederland mee omgaan.” Op Katholiekgezin.nl verbaast minister Rouvoet zich over het recente tumult rond zijn suggestie in De Pers over het krijgen van kinderen: “Als de OESO dit een relevante discussie vindt en men er overal elders in Europa over spreekt, verbaast mij de karikaturale manier waarop we daar in Nederland mee omgaan.” Maar ook stelt hij nadrukkelijk: “Een regering die zich niet druk maakt om de demografische ontwikkelingen op de langere termijn is geen knip voor de neus waard.” Volgens Rouvoet moet gezinsvriendelijk overheidsbeleid mensen in staat stellen werk en zorg ontspannen te combineren. Dit is een voorpublicatie van het interview dat vrijdag 7 maart a.s. verschijnt in Katholiek Nieuwsblad.

Minister Rouvoet In het interview licht minister Rouvoet toe wat hij met zijn suggestie wel bedoelde: “Het kiezen voor kinderen is aan de ouders, dat is een privé-beslissing, daar gaat de overheid niet over. Maar als mensen graag aan gezinsvorming zouden willen doen, maar daarvan afzien of het uitstellen omdat de voorzieningen hen daar niet toe in staat stellen, dan is dat een zaak waar de overheid zich over te buigen heeft. Bijvoorbeeld door flexibele werktijden, verlofregelingen, kinderopvang.”

Rouvoet ziet geen spanning tussen gezinsvriendelijk beleid en de druk van de overheid voor hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Hij verwijst naar Denemarken waar een hoge arbeidsparticipatie gepaard gaat met een hoog geboortecijfer. “De vraag is veel meer: wat is een gezinsvriendelijk beleid, zodat mensen ontspannen werk en zorg kunnen combineren? Het is op voorhand niet negatief als beide ouders werken. Maar wel als zij genoodzaakt zijn beiden fulltime te werken.”

Minister Rouvoet is geen voorstander van een ‘opvoedbonus’, zoals vorige week bepleit in het Europese Parlement. Volgens hem moet het kabinet twee zaken in harmonie met elkaar brengen “mensen in staat stellen de keuzes te maken die ze zelf willen, participatie in de samenleving en tegelijkertijd een gezinsvriendelijk beleid”.