GezinnetjeDe vraag of lessen over seksuele di­ver­si­teit ver­plicht ge­steld kunnen wor­den, blijft de gemoe­deren bezig­houden. Ook Katholiek­gezin.nl besteedde al aandacht aan de gewijzigde kern­doelen. Onder het mom van “onbekend maakt onbemind” zet katho­liek­gezin.nl een en ander op een rijtje. De vraag of lessen over seksuele diversiteit verplicht gesteld kunnen worden, blijft de gemoederen bezighouden. Ook katholiekgezin.nl besteedde al aandacht aan de gewijzigde kerndoelen. Onder het mom van “onbekend maakt onbemind” zet katholiekgezin.nl een en ander op een rijtje.

Te jong

Gezinnetje Kinderen op de basisschool en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn nog helemaal niet toe aan dit soort identiteitsvraagstukken. Ontneem de kinderen niet hun onschuld door ze veel te jong met dingen te confronteren die ze nog helemaal niet kunnen plaatsen.

Pesten

Dat kinderen die afwijken van de norm worden gepest op de lagere school en in het voortgezet onderwijs is evident. Of een kind nou een zachte aard, grote oren, een slechte adem of een grote lengte heeft, maakt dan niet uit. Kinderen moeten leren elkaar te respecteren zoals ze zijn en pesten kan niet krachtig genoeg worden aangepakt.

Katholieke leer

De katholieke leer gebiedt iedereen te respecteren.

In YouCat, de nieuwe jongerencatechismus, staat onder artikelnummer 415:
Hoe beoordeelt de kerk homoseksualiteit?
“God heeft de mens als vrouw en man geschapen en ook lichamelijk voor elkaar bestemd. De kerk neemt mensen die homoseksuele gevoelens hebben zonder voorbehoud op. Ze mogen daarom niet gediscrimineerd worden. Tegelijkertijd zegt de kerk van alle vormen van gelijkgeslachtelijk contact dat ze niet overeenstemmen met de scheppingsorde.”

Iedereen is bijzonder

Een kind van 5 of 10 is niet homoseksueel. Wel is elk kind bijzonder. De een heeft een zachte aard, een ander is gevoelig en weer een ander heeft flaporen, rood haar of is ‘gewichtig’. God houdt van iedereen zoals die is en zo zouden ook wij moeten doen.

Man en vrouw

Als katholiek leer je dat man en vrouw voor elkaar bestemd zijn. De seksuele daad tussen man en vrouw binnen het huwelijk is de bezegeling van het huwelijk en wordt vaak beloond met nageslacht. Elke andere vorm van seks gaat tegen Gods bedoeling in: seks voor het huwelijk, homoseks, masturbatie, etcetera. Is dit uitgangspunt van de katholieke Kerk slecht, inhumaan of psychologische terreur? Natuurlijk niet. Is het moeilijk? Jazeker! Maar Jezus heeft nooit gezegd dat het gemakkelijk is hem te volgen.

Geluk

Zijn mensen met homoseksuele gevoelens dan gedoemd tot eenzaamheid en mogen ze niet gelukkig worden? Wat een onzin. Alsof geluk afhangt van seks. Er zijn vele voorbeelden van mensen die worstelden met homoseksuele gevoelens die gelukkig zijn geworden in een gewoon huwelijk met iemand van het andere geslacht. Ook zijn er mensen die gelukkig zijn zonder relatie, met of zonder homoseksuele gevoelens.

Paps en mams, ik ben homo

Wat dan als een kind van zeg 18 jaar oud tot de conclusie komt dat hij/zij gevoelens heeft voor iemand van hetzelfde geslacht? Je doet als ouders je stinkende best om je kind katholiek op te voeden en alle bagage mee te geven, maar er komt een moment dat een kind keuzes voor zichzelf gaat en moet maken. Dat kinderen soms andere keuzes maken dan je als ouders zou willen, is evident, maar als ouders blijf je altijd van je kinderen houden!

Gij zult niet…

Is de katholieke leer dan alleen maar wat je niet mag en moet? Nee.
De katholieke leer is erop gericht de mens gelukkig te maken.
Het katholieke geloof is een prachtig en blij geloof. Het is zo jammer dat met name de media altijd zo inzoomen op de hete hangijzers homoseksualiteit, abortus en euthanasie. Wie de moeite neemt zich te verdiepen in de vele encyclieken zal een veel genuanceerder beeld krijgen van de katholieke leer. Niet voor niets zijn er regelmatig volwassenen die toetreden tot onze prachtige kerk!

Wat maakt de discussie zo moeilijk

Een factor die de discussie zo moeilijk maakt is dat er een beperkte groep homoseksuelen is die buitensporig gedrag vertonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse Gay Parade en de homo-ontmoetingsparken waar homo's vrijblijvende seks met elkaar hebben. Dat dit soort excessen respect voor homoseksuelen bevordert, is natuurlijk niet waar.

Verplichte homolessen

Is het dan zo verkeerd als kinderen te horen krijgen over homoseksualiteit? Niet per definitie. Het gaat erom met welke boodschap dat gebeurt. Het aanpassen van de kerndoelen is eigenlijk niet meer dan een wassen neus. Natuurlijk bespreekt elke schoolleraar homoseksualiteit op enig moment, wanneer dat past binnen het lesprogramma of wanneer een actuele gebeurtenis daar aanleiding toe geeft. En er zal heus geen katholieke leraar te vinden zijn die zal oproepen om homo's te discrimineren.

Oproep

Katholieke ouders en alle mensen van goede wil, vraag op de school van je kinderen nadrukkelijk op wat voor manier, met welk materiaal en met welke intentie onderwezen wordt over seksuele diversiteit!

Zie ook