De kleuterjuf leest voor uit een boekje en de kleuters luisteren gespannen naar het verhaal. Het gaat over een beer en een konijn die verliefd zijn. “Ik zou wel met jou willen trouwen, zegt beer tegen konijn.” Waarop een kind, zonder zijn vinger op te steken, door het verhaal heen roept: “Juf, wat is dat, trouwen?”…