Je belooft letterlijk: “ik aanvaard je als mijn man/vrouw, en ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefheb­ben en waarderen al de dagen van ons leven.” Dat is dus heel absoluut: tot de dood trouw blijven in alle omstandigheden, alleen aan die éne persoon, en nooit meer een ander.