4 t/m 9 december 2017 - Week van het LevenEen groep prolife-organisaties verenigd in de Stichting Platform Zorg voor Leven organiseert van maandag 4 t/m zaterdag 9 december 2017 een bewust­wor­dings­cam­pagne over de waarde van het onge­bo­ren leven: de Week van het Leven. 4 t/m 9 december 2017 - Week van het LevenEen groep prolife-organisaties verenigd in de Stichting Platform Zorg voor Leven organiseert van maandag 4 t/m zaterdag 9 december 2017 een bewustwordingscampagne over de waarde van het ongeboren leven: de Week van het Leven.

In 2016 vond de eerste ‘Week van het leven’ plaats. Dankzij onder meer de radiospots kon heel Nederland een week lang horen hoe groot het abortusprobleem in werkelijkheid is: 1 op de 7 zwangerschappen eindigt in een abortus!

Het maatschappelijk debat over abortus moét gevoerd worden, zo vinden de prolife-organisaties. Ook het prille menselijk leven verdient bescherming. Daarom vindt van 4 – 9 december 2017 de tweede ‘Week van het leven’ plaats. Tijdens de week zullen activiteiten plaatsvinden rondom het thema ‘Wanneer begon jouw hart te kloppen?’

Onderdeel van de bewustwordingscampagne is uiteg geven: “Wist u dat een babyhartje drie weken na de bevruchting al klopt? Het kindje leeft dus al, terwijl veel vrouwen op dat moment nog niet eens weten dat zij zwanger zijn. Hoe wonderlijk!" Na de geboorte, aldus een van de voorbeelden, beschermen we kinderen terecht tegen van alles, met bijvoorbeeld traphekjes om te voorkomen dat ze van de trap afvallen. Echte bescherming verdienen ze toch zeker ook vóór hun geboorte al.

Stichting Platform Zorg voor Leven

Diverse prolife-organisaties hebben de handen ineengeslagen en werken samen:

SGP, ChristenUnie, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), Schreeuw om Leven, Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU), Nationale Patiënten Vereniging (NPV), ProLife Zorgverzekeringen, Siriz, Helpende Handen, Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo) en Christian Medical Fellowship (CMF).

Crowdfunding

Door middel van crowdfunding (financiering van een project door veel individuele bijdragen) wordt getracht een radiospotje, een reclame op de televisie en zo mogelijk billboards te financieren. Op moment van schrijven stond de teller op € 63.000 en staat al vast dat de radiosportjes er komen (minimaal € 50.000).

Doneren is eenvoudig mogelijk op de website: