Dat zal er van afhangen wat je van het huwelijk vindt. Als je het ziet als een contract wat je ook weer kunt verbreken, of alleen wat voor de kinderen wilt regelen, is trouwen voor de wet voldoende. Maar als je werkelijk gelooft in God, en de waarde van je doopsel beleeft als een eeuwigdurend verbond van God met jou, dan wil je niet zonder God het leven met een ander delen. Dan wil je trouw zijn, zoals God dat is aan zijn volk. Dan wil je liefhebben zoals Jezus zijn Kerk liefheeft. Dan kun je alleen met een ander trouwen in het huwelijkssacrament, een eeuwig verbond van liefde en trouw.