Er zijn heel veel mensen die veel van elkaar houden en desondanks niet in de Kerk kunnen/mogen trouwen. Het kerkelijk huwelijk is geen recht, maar een gave. Er zijn wel meer beletselen voor een huwelijk in de Kerk, ook tussen mannen en vrouwen. Homoseksuelen hoeven zich dus niet gediscrimineerd te voelen. Al stelt de burgerlijke wet het huwelijk tegenwoordig open voor andere relaties dan man/vrouw, of mensen die voor de tweede of derde keer trouwen, wil dat niet zeggen dat zoiets in de Kerk ook mogelijk is. Bovendien is de katholieke Kerk een wereldkerk, en zelfs democratisch gezien is er wereldwijd bepaald geen meerderheid voor een kerkelijk huwelijk van gelijke geslachten. Want we moeten ook eerlijk zijn: de Kerk heeft niets tegen homoseksuelen als mens, maar de algemene acceptatie van homoseksualiteit als levenswijze, wordt slechts door een minderheid van voornamelijk westerse katholieken gedeeld. Nederlanders begrijpen dat over het algemeen niet, maar wereldburgers des te beter. De Kerk heeft een bredere visie dan Nederland en de westerse wereld – een wereld waar we om dezelfde redenen wel meer kanttekeningen plaatsen dan alleen bij het homohuwelijk.