Het sacrament van het huwelijk bestaat alleen tussen gedoopten. God is de Vader van elke gedoopte en de gedoopte is Gods kind. Omdat God een eeuwig verbond met een gedoopte mens heeft, wil Hij ook een nieuw, eeuwig verbond aangaan met zijn kinderen als ze trouwen. Dat is een extra genade bovenop het doopsacrament.

Maar als een gedoopte wil trouwen met een ongedoopte, kán dat wel in de Kerk. Het huwelijk is dan geen sacrament, maar wel een kerkelijk erkend huwelijk. De gedoopte partner krijgt daar ook genade, als is het anders dan bij een sacramenteel huwelijk.

Als twee mensen allebei niet gedoopt zijn, kunnen ze niet trouwen voor de Kerk.