Waar verdienen gezinnen het meest?Wat je netto van je salaris overhoudt met of zonder gezin kan per land flink verschillen. Het tijdschrift The Economist vroeg zich af welke landen financieel het meest aantrekkelijk zijn voor gezinnen? Wat je netto van je salaris overhoudt met of zonder gezin kan per land flink verschillen. Het tijdschrift The Economist vroeg zich af welke landen financieel het meest aantrekkelijk zijn voor gezinnen?

Waar verdienen gezinnen het meest?Het tijdschrift The Economist vergeleek op basis van cijfers van de OESO de verschillen tussen het gemiddelde brutosalaris dat mensen verdienen en wat ze er uiteindelijk netto aan overhouden.

Omdat in veel westerse landen het krijgen van kinderen fiscaal wordt gestimuleerd, houden in bijna alle landen gezinnen meer over van hun bruto inkomen dan kinderloze alleenstaanden.

Met een zesde plaats is Nederland een goede middenmoter. Ook is het verschil tussen de inkomens van alleenstaanden en gezinnen gemiddeld.

Luxemburg

Luxemburg voert de ranglijst aan. Het gemiddelde bruto salaris bedraagt 50.960 dollar per jaar. Een getrouwd echtpaar met één inkomen en twee kinderen houdt hier netto gemiddeld 50.482 dollar van over. Een alleenstaande zonder kinderen met hetzelfde bruto salaris houdt netto beduidend minder over.

Alleen in Mexico is er geen verschil tussen het gemiddelde netto inkomen van gezinnen en alleenstaanden.

Helemaal spekkoper zijn gezinnen in Tsjechië. Hier verdienen gezinnen door allerlei fiscale maatregelen netto meer dan bruto.

Hoger salaris

Ook los van overheidsmaatregelen die gezinnen financieel bevoordelen ten opzichte van alleenstaanden, heeft het hebben van een partner en kinderen een ander gunstig inkomenseffect. Mannen met een vrouw en kinderen die het enige salaris binnen brengen, verdienen gemiddeld meer dan alleenstaande mannen.

Een studie in Duitsland wees zelfs uit dat mannen die getrouwd zijn met een niet-werkende vrouw een groter verschil in salaris hebben met alleenstaande mannen dan mannen wiens vrouw parttime werkt.

Volgens de onderzoekers zijn getrouwde mannen vaak minder tevreden over hun financiële situatie. Hierdoor steken ze meer tijd en moeite in hun werk, wat een hoger salaris oplevert. (Z24)

Hier zijn gezinnen financieel het beste af:

 1. Luxemburg
 2. Zwitserland
 3. Groot-Brittanië
 4. Zuid-Korea
 5. Ierland
 6. Nederland
 7. Australië
 8. Verenigde Staten
 9. Duitsland
 10. Japan

(Bron: The Economist )