Joachim & AnnaWe zitten in de kerk en ik dank God stilletjes voor de rijke beeldende traditie in de katholieke kerk. Mijn zoontje kijkt zijn ogen uit, nu we een keertje in een andere kerk zijn beland en hij zit heerlijk stil. Totdat…

We zitten in de kerk en ik dank God stilletjes voor de rijke beeldende traditie in de katholieke kerk. Mijn zoontje kijkt zijn ogen uit, nu we een keertje in een andere kerk zijn beland en hij zit heerlijk stil. Totdat…

Joachim & Anna"Wie is dat?" En hij wijst naar een beeld van de Heilige Joachim.

"Dat is de Heilige Joachim." Antwoord ik zachtjes. "Dat is de papa van Maria en de opa van Jezus."

En wie is da-at?" Wijst hij naar de Heilige Anna.

"Dat is de Heilige Anna, de moeder van Maria en de oma van Jezus. Kijk, ze houdt een Bijbel vast. Ze vertelt Maria alles over God en ze leerde haar bidden… en… "

"Wat doet die draak nou?" Onderbreekt mijn oudste en hij wijst naar de adelaar aan de voet van de Heilige Johannes.

"Dat is geen draak, dat is een adelaar. Die hoort bij de Heilige Johannes. Dat was de beste vriend van Jezus en hij was heel erg slim en de adelaar is een symbool van dat hij heel slim was"

"Wat is een symbool?"

Het is even stil aan mijn kant.

"Een symbool is een soort foto. Het is een soort beeld van iets anders maar het is het niet echt."

Het is even stil aan zijn kant.

"Hoor je de psalm?" Vraag ik. "Het is wel moeilijk om naar te luisteren, want ze zingen in het Latijn en dat versta je niet."

(verontwaardigd): "Ik versta het wel! Ze zingen van God!"

Mooi is dat. Hoe God al onze zintuigen gebruikt om zich te openbaren. Kinderen blijken er erg gevoelig voor. Hun zintuigelijke kanalen staan blijkbaar wat wijder open. En inderdaad, je hebt zo geen woorden nodig om God te horen spreken. Het woord is vlees geworden, zichtbaar, tastbaar, hoorbaar. Wat heerlijk dat je door naar kunst te kijken of naar muziek te luisteren aanknopingspunten vind om over God te vertellen. Goddank voor de rijke beeldende traditie!

"Het bestond vanaf het begin
-we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien;
we hebben het aanschouwd en
met onze handen hebben we het aangeraakt-
dáárover spreken wij,
over het woord dat leven is.

Want het leven is verschenen;
het eeuwig leven dat bij de Vader was,
heeft zich aan ons geopenbaard,
wij hebben het gezien,
wij getuigen er van,
wij maken het u bekend."
1 Johannes 1:1-2

Tip?

Heb jij ook een tip of een positieve ervaring met het aanleren van delen, iets over hebben voor een ander of offertjes brengen voor Jezus? Mail het naar info@katholiekgezin.nl

Blog Sanne