President Donald Trump heeft een verklaring uitge­geven waarin hij de week van 19 t/m 25 november uitroept tot ‘Nationale Week van het Gezin’ en de Amerikanen aanspoort “het belang te benadrukken van het behoud en de bevordering van sterke gezinnen, de hoeksteen van onze samenleving”. President Donald Trump heeft een verklaring uitgegeven waarin hij de week van 19 t/m 25 november uitroept tot ‘Nationale Week van het Gezin’ en de Amerikanen aanspoort “het belang te benadrukken van het behoud en de bevordering van sterke gezinnen, de hoeksteen van onze samenleving”.

National Family Week“We kunnen sterke gezinnen niet als vanzelfsprekend be­schou­wen,” zegt Trump in zijn verklaring. “Elk lid van elk gezin moet iedere dag werken om de banden van liefde en trouw te koesteren die het lattenwerk vormen van sterke gezinnen. We kunnen onze gezinsleden ondersteunen door onzelfzuchtig lief te hebben, snel te vergeven en samen qualitytime door te brengen.”

President Trump gaf de verklaring uit op de vrijdag vóór de week waarin Thanksgiving, het grootse familiefeest in de Verenigde Staten wordt gevierd. Dat valt altijd op de vierde donderdag van de mand november. Als je de verkiezingsretoriek van president Trump negeert – hij heeft immers veel gezinnen en pro-lifers voor zich gewonnen -, is het een prachtige boodschap waarin hij het gezin centraal stelt in de maatschappij. Kom daar maar eens om bij de premier Rutte…

In de Engelse taal bestaat er geen onderscheid tussen gezin en familie. Uit de context maakt de redactie op dat het in dit geval om het gezin gaat, maar het kan ook gelezen worden in de context van de familie.

Hieronder een vertaling van de verklaring.

Door de president van de Verenigde Staten van Amerika

Proclamatie

Tijdens de Nationale week van het gezin benadrukken we het belang van het behoud en de bevordering van sterke gezinnen, de hoeksteen van onze samenleving. Gezinnen zijn net zo divers als onze natie. Ze reiken vaak verder dan moeders, vaders en hun kinderen, en omvatten adoptie- en pleegouders, grootouders en verdere familieleden. Maar ongeacht hun samenstelling, gezinnen delen een unieke kwaliteit – ze vormen van nature de fundamentele eenheid van onze samenleving. Ze hebben meer invloed op onze gemeenschappen en onze natie dan welke andere structuur ook, dus is het onze plicht als natie om hen te versterken en te ondersteunen.

We kunnen sterke gezinnen niet als vanzelfsprekend beschouwen. Elk lid van elk gezin moet iedere dag werken om de banden van liefde en trouw te koesteren die het lattenwerk vormen van sterke gezinnen. We kunnen onze gezinsleden ondersteunen door onzelfzuchtig lief te hebben, snel te vergeven en samen quality time door te brengen.

Daarnaast moet het federale beleid gericht zijn op het faciliteren van het succes van onze gezinnen. Fiscaal beleid is een goed voorbeeld. Mijn regering is van mening dat Amerikanen meer van hun middelen en inkomsten moeten kunnen besteden aan de taak en plicht om voor hun gezin te zorgen. Meer van elk salaris moet gaan naar het ondersteunen van gezinnen en minder moet erop gericht zijn de te vaak inefficiënte federale regering te ondersteunen. Ons beleid moet ook werkende moeders ondersteunen en hen in staat stellen hun volledige potentieel te bereiken. Daarom ben ik vastberaden de belastingen voor gezinnen met een gemiddeld inkomen te verlagen – onder meer door het belastingaftrek voor kinderen te verhogen – en het verouderde belastingsysteem van onze natie fundamenteel hervormen. Ons werk zal gezinnen in staat stellen meer van hun zuurverdiende dollars uit te geven aan het succes van hun kinderen.

Federaal beleid moet ook waken voor bedreigingen tegen het gezin. In 2016 verloren we minstens 64.000 levens aan overdoses van opioïden* en andere drugs met verwoestende uitwerking voor Amerikaanse gezinnen en gemeenschappen. Om deze groeiende crisis te bestrijden, heeft mijn administratie al meer dan 1 miljard dollar besteed aan de aanpak van verslaving aan drugs en opiaten sinds zijn aantreden. Vorige maand verklaarde mijn administratie dat de opioïde-epidemie** een nationale ramp voor de volksgezondheid is om zodoende de nodige federale middelen en aandacht voor deze kritieke kwestie te verkrijgen. We laten onze gezinnen niet in de steek bij hun strijd tegen de plaag van opiaten.

Gedurende de geschiedenis van onze natie, in tijden van beroering zowel als triomf, heeft de kracht en hoop van het Amerikaanse gezin onze burgers gesteund. Het gezin is onze basis, een pijler van ons verleden, en een sleutel tot onze toekomstige welvaart. Sterke families onderwijzen integriteit en patriottisme, bemoedigen en stimuleren samenwerking en tonen onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Wanneer deze grondbeginselen overvloeien van onze huizen naar buurten en gemeenschappen, versterken en beschermen ze de natie.

Tijdens de Nationale week van het Gezin ondersteunen en stimuleren we Amerikaanse gezinnen om gezonde, verzorgende omgevingen te creëren voor hun kinderen en toekomstige generaties. Ik hoop dat alle Amerikanen zich bij me aansluiten in dankbaarheid aan onze Schepper voor de vele manieren waarop gezinnen ons leven en onze natie zegenen en verrijken.

Nu, daarom, verklaar ik, DONALD J. TRUMP, President van de Verenigde Staten van Amerika, op grond van de autoriteit die bij de Grondwet en de wetten van de Verenigde Staten aan mij is toegekend, hierbij 19 november tot en met 25 november 2017 als Nationale Week van het Gezin. Ik nodig gemeenschappen, kerken en individuen uit om deze week in acht te nemen met gepaste ceremonieën en activiteiten ter ere van de gezinnen van onze natie.

Ten getuige waarvan ik dit geschrift met mijn hand heb ondertekend op deze zeventiende dag van november, in het jaar van onze Heer tweeduizend zeventien, en van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika, de tweehonderdtweeënveertigste.

Donald J. Trump

(bron: CNSNews)
______________

* opioïden zijn verdovende middelen die behoren tot de groep morfineachtige sterke pijnstillers. Bekende opioïden zijn morfine en tramadol, maar soms worden ook heroïne en methadon ertoe gerekend. Deze medicijnen, die worden voorgeschreven bij hevige of chronische pijn, hebben een sterk verslavende werking.

** de opioïdencrisis of -epidemie is een begrip in de Verenigde Staten en een serieus plobleem voor de volksgezondheid. Volgens officiële cijfers zouden er jaarlijks meer Amerikanen (met name onder de 50) omkomen door een opioïde-overdosis dan door verkeersongevallen of vuurwapengeweld. (bron: wikipedia)