VS: week van de Natural Family PlanningDe Amerikaanse bisschoppen hebben een Week van de Natural Family Planning (NFP) gehouden. Hiermee willen zij de katholieke leer over echtelijke liefde, seksualiteit en verantwoordelijk ouderschap promoten.
VS: week van de Natural Family PlanningDe Amerikaanse bisschoppen hebben een Week van de Natural Family Planning (NFP) gehouden. De week is vormgegeven als een nationale educatieve campagne, waarvoor de bisschoppenconferentie van de VS een poster ontwerpt met bijbehorend ondersteundend materiaal. Hiermee willen zij de katholieke leer over echtelijke liefde, seksualiteit en verantwoordelijk ouderschap promoten. Het is aan de individuele bisdommen om op lokaal niveau evenementen en dergelijke te organiseren om de aandacht op de natuuurlijke geboorteregeling en de leer van de Kerk hierover te vestigen.

Natural Family Planning (NFP) is een verzamelnaam voor natuurlijke methoden om de vruchtbare periodes van een vrouw te bepalen. Dit kan echtparen helpen die zwanger willen worden of die redenen hebben om zwangerschap te vermijden, maar toch open willen blijven staan voor nieuw leven.

De week verwijst naar Humanae Vitae, de encycliek van paus Paulus VI over deze thema’s die vandaag precies veertig jaar geleden verscheen. Op www.usccb.org/prolife/issues/nfp besteden de Amerikaanse bisschoppen uitgebreid aandacht aan NFP en worden de diverse nog komende  evenementen en programma’s vermeld. Volgens de site melden stellen die NFP gebruiken onder meer een betere communicatie, dieper begrip van elkaars lichamen, meer respect voor de gaven van vruchtbaarheid en kinderen en meer geduld en volwassenheid. (CNA)