Vruchtbaarheid is een gave en een opgaveIn een opiniebijdrage in Katholiek Nieuwsblad wordt een lans gebroken voor een nieuw begrip van de encycliek Humanae Vitae van paus Paulus VI. Over vruchtbaarheid en verantwoord ouderschap.

Lees het artikel in Katholiek Nieuwsblad