Symposium - Vrouw, wie ben je?Onder de titel Vrouw, wie ben je? vindt dit voorjaar een symposium plaats over ‘vrouw en man in maatschappij en kerk’. Met internationale sprekers en gedragen door een groot aantal organisaties, wordt het een voor Nederland uniek symposium.
Onder de titel Vrouw, wie ben je vindt dit voorjaar een symposium plaats over ‘vrouw en man in maatschappij en kerk’. Met internationale sprekers en gedragen door een groot aantal organisaties, wordt het een voor Nederland uniek symposium.

Symposium - Vrouw, wie ben je?Over het onderwerp “man en vrouw” wordt heel wat gesproken en geschreven. De definities van het man-zijn en het vrouw-zijn variëren daarbij sterk. Er bestaan zelfs onduidelijkheden rondom de vraag wat de basis vormt van onze identiteit als mens. Het symposium Vrouw, wie ben je?  zal daarom vanuit verschillende gezichtspunten dieper ingaan op de vraag “vrouw, wie ben je?” en daarmee ook impliciet de vraag “man, wie ben je?”.Wie de (internationale) sprekers zijn, is na te lezen op de site van het symposium www.vrouwwiebenje.nl

Verschillen

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar. Zowel op biologisch als op emotioneel en sociaal vlak is deze diversiteit terug te vinden. Enerzijds zijn deze verschillen mede oorzaak van de mooie en mysterieuze aantrekkingskracht die sinds de oorsprong tussen man en vrouw bestaat. Anderzijds kunnen ze ook oorzaak zijn van de communicatie- en relatieproblemen die we tegenwoordig zoveel om ons heen zien. Deze dubbele werking van de verschillen tussen de geslachten heeft zijn weerslag tot diep in het maatschappelijk leven. De spanning tussen de seksen kan van positieve waarde zijn voor sociale processen, maar het verschillend-zijn zelf kan ook gemakkelijk tot ongelijkwaardige behandeling leiden.

Uitdaging

Man- zijn en vrouw-zijn, zijn twee verschillende manieren van mens-zijn. Man en vrouw hebben beiden hun kwaliteiten en kenmerken die elkaar in relatie aanvullen en versterken. Het is de uitdaging om de verschillen tussen man en vrouw zodanig in te zetten dat beiden tot hun recht komen en ook maatschappelijk gezien de waardering daarvoor ontvangen die hen toekomt. Daarvoor is het wel noodzakelijk een duidelijk zicht op ieders identiteit en eigenheid te hebben. Het symposium ‘Vrouw wie ben je?’ zal ingaan op de essentie van vrouw- zijn. Wat maakt een vrouw tot een vrouw en wat heeft dat voor een gevolgen voor haar rol in de maatschappij en in de kerk?

Voor wie en door wie

Dit symposium is bedoeld voor iedereen, man of vrouw, die zich bezighoudt met vraagstukken rondom de rol en de positie van vrouw en man in maatschappij en kerk. Paus Johannes Paulus II zette in zijn de apostolische brief Mulieris Dignitatem (Over de waardigheid van de vrouw) uiteen wat de waardigheid en de roeping van de vrouw is. Vorig jaar werd het 20-jarig bestaan van deze apostolische brief herdacht met een groot congres in Rome. Het is dit programma dat voor onderhavig symposium de leidraad vormt.
Tot de organisaties die het symposium tot stand hebben gebracht, behoren onder meer de Universtiteit van Tilburg, de bisdommen Haarlem-Amsterdam, Roermond en den Bosch, de Congregatie van het Mensgeworden Woord en het IHGO.

Praktisch

Het symposium vindt plaats op zaterdag 2 mei in het Hotel & Congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede (Gld). Reserveren kan al via www.vrouwwiebenje.nl