Vrijdag 27 januari 2017 - March for LifeVrijdag 27 januari 2017 zal in de stad Washington de 44e March for Life worden gehouden. Voorafgaand aan de mars is er voor katholieke deelnemers een Eucharistieviering. Vrijdag 27 januari 2017 - March for LifeVrijdag 27 januari 2017 zal in de stad Washington de 44e March for Life worden gehouden. Voorafgaand aan de mars is er voor katholieke deelnemers een Eucharistieviering.

Sinds de controversiële beslissing ‘Roe versus Wade’ van het Hooggerechtshof op 22 januari 1973 – waarmee abortus in de VS werd gelegaliseerd – wordt in Washington D.C. jaarlijks een March for Life gehouden. Het eerste jaar, op 22 januari 1974, waren er ongeveer 20.000 deelnemers. Dat aantal groeit al snel naar 100.000 deelnemers per jaar tot 1998. Op 22 januari 1998 wordt het aantal deelnemers geschat op 225.000 en blijft de jaren daarna op dat niveau.

De deelnemersaantallen van de laatste jaren kunnen niet exact worden weergegeven omdat door de politie geen officiële tellingen meer worden gedaan. De schattingen zijn als volgt:

2009:   300.000 deelnemers
2010:   400.000 deelnemers
2011:   300.000 deelnemers
2012:   400.000 deelnemers
2013:   500.000 deelnemers
2014:   300.000 deelnemers
2015:   500.000 deelnemers

Katholiek voorprogramma

Voorafgaand aan de mars, is er ook een katholiek voorprogramma georganiseerd door het Aartsbisdom Washington. In de Kathedraal van de Apostel Mattheüs wordt een Eucharistieviering gehouden met Mgr. Dorsonville, de hulpbisschop van Washington als hoofdcelebrant.

Media-aandacht

Hoeveel deelnemers vrijdag 27 januari 2017 naar de March for Life zullen komen, is niet te voorspellen. De verkiezing en inauguratie van president Donald J. Trump, die in zijn verkiezingscampagne veel prolife-standpunten heeft verkondigd, kan flink wat meer mensen op de been brengen. Ook de uitgesproken pro-abortus Women’s March on Washington, die daags na de inauguratie, op zaterdag 21 januari werd gehouden, kan als tegenbeweging meer prolifers mobiliseren.

Het is even afwachten hoeveel media-aandacht dit jaar zal worden besteed aan de March for Life, maar gezien de grote hoeveelheid nieuws over de Women’s March on Washington met wellicht vergelijkbare deelnemeraantallen, zou er in de Amerikaanse pers flink wat aandacht voor kunnen zijn. Hoe dat in de Nederlandse pers zal zijn, is maar helemaal de vraag. De eerdere Marches for Life werden niet of nauwelijks vermeld.

Subsidie van International Planned Parenthood stopgezet

Alle pro-life Amerikanen zijn al na de eerste paar dagen van zijn presidentschap Donald Trump dankbaar voor het inlossen van enkele campagnebeloftes. Met een zogenaamde Executive Order, waarvoor hij niet langs het congres hoeft voor goedkeuring en zo snel dingen kan regelen, heeft president Trump de dag na zijn inauguratie meteen een stap in de goede richting gezet. Met dit specifieke decreet herstelde president Trump de zogenoemde Mexico City Policy waarmee de subsidie aan organisaties die op internationaal niveau abortus-services bieden of promoten wordt stopgezet. Daarmee stopt ook de miljoenensubsidie aan International Planned Parenthood. Tegelijkertijd wordt in het door republikeinen gedomineerde Congress gewerkt aan wetgeving die de subsidiëring van Planned Parenthood in de VS zelf moet stopzetten.