Vredesboodschap over het gezinHet thema van de pauselijke boodschap voor de  41 Werelddag van Vrede zal zijn: ‘De menselijke familie, gemeenschap van vrede’. Dit maakte het Vaticaan deze week bekend. Vredesboodschap over het gezinHet thema van de pauselijke boodschap voor de  41 Werelddag van Vrede zal zijn: ‘De menselijke familie, gemeenschap van vrede’. Dit maakte het Vaticaan deze week bekend.

De Werelddag van de Vrede wordt op 1 januari gevierd. De volledige boodschap van de paus voor deze dag verschijnt doorgaans enkele weken voor de datum.

Kardinaal Renato Martino, voorzitter van de pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede lichtte het thema toe. Hij wees erop dat "de erkenning van de eenheid van de menselijke familie" juist op dit moment in de geschiedenis van providentieel belang is, "die gekenmerkd wordt door crises bij internationale organisaties en de ernstige verstoringen in de internationale gemeenschap". Daarom wordt "iedere mens geroepen te leven en te voelen dat zij deel uitmaken van de menselijke familie die God heeft bedoeld als gemeenschap van vrede".

Paus Benedictus heeft speciaal dit thema voor 2008 gekozen uit de vele ideeën van de Raad voor Gerechtigheid en Vrede, vanwege “zijn overtuiging dat het besef van een gemeenschappelijk doel en de ervaring van gemeenschap, essentiele factoren zijn voor de realisatie van het algemeen belang en voor vrede”. (Zenit/CWN)