VragenlijstDe bisschop­pen­con­fe­ren­ties wereld­wijd hebben een vragen­lijst ont­vangen voor de gezins­synode in oktober. Deze vragen­lijst is nu voor beant­woording via de bis­dommen naar alle dekenaten, vicariaten en parochies in Nederland gestuurd. Van 4 tot en met 25 oktober 2015 wordt in Rome een Gewone Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. Ter voorbereiding hebben de bisschoppenconferenties wereldwijd een vragenlijst ontvangen over dit onderwerp. Deze vragenlijst is voor beantwoording via de bisdommen naar alle dekenaten, vicariaten en parochies in Nederland gestuurd.

VragenlijstDe Nederlandse bisschoppenconferentie heeft in haar plenaire vergadering van maandag 19 januari 2015 besloten de vragenlijst vanuit Rome via de gebruikelijke weg, dat wil zeggen via de bisdommen aan de pastorale teams toe te sturen met het verzoek de vragen te beantwoorden.

Van de pastorale teams wordt onder druk van een deadline een belangrijke inspanning gevraagd. Er zijn in totaal 46 diepgaande vragen te beantwoorden, waarvoor kennis, ervaring en visie van en voor de pastoraal zijn vereist.

Gevraagd wordt de lijst zo volledig mogelijk in te vullen en dit bij voorkeur in groepsverband te doen. Dat kan het pastorale team in de eigen teamvergadering doen, maar ook in samenspraak met parochiebesturen en groepen vrijwilligers die meewerken in het pastoraat op het gebied van huwelijk en gezin.

Met deze benadering beoogt de bisschoppenconferentie binnen de parochies tot in de haarvaten mensen te consulteren die met de pastorale zorg rond huwelijk en gezin vertrouwd zijn. Naast de antwoorden vanuit de parochies zal de bisschoppen­conferentie enkele beschouwingen vanuit academisch perspectief, gerelateerd aan het thema van de synode, aan het generaal-secretariaat van de Bisschoppensynode doen toekomen. Op basis van alle bijdragen, de antwoorden op de vragenlijsten en de Lineamenta, bestaande uit het slotdocument van de buitengewone Bisschoppensynode die in 2014 is gehouden, wordt door het generaal secretariaat van de Bisschoppen­synode in Rome het Instrumentum Laboris (werkdocument) voor de synode opgesteld.

Update

Begin februari 2015 werd de Nederlandse vertaling van het slotdocument van de Buitengewone Synode en van de slottoespraak van paus Francisus tijdens die synode op de site van de Nederlandse kerkprovincie gepubliceerd.