Algemene audiëntie bij paus Franciscus 24 juni 2015Paus Franciscus heeft afge­lopen maan­den tijdens de woens­dag­cate­cheses steeds aandacht besteed aan het gezin. Eind juni was voor­lopig de laatste van de serie met een catechese over de ver­won­dingen die men elkaar binnen het gezin kan aanbrengen. Paus Franciscus heeft afge­lopen maan­den tijdens de woens­dag­cate­cheses steeds aandacht besteed aan het gezin. Eind juni was voor­lopig de laatste van de serie met een catechese over de ver­won­dingen die men elkaar binnen het gezin kan aanbrengen.

Algemene audiëntie bij paus Franciscus 24 juni 2015Paus Franciscus: “Vandaag denken we na over de verwon­dingen, kwetsuren, die juist binnen het gezin ontstaan. Met andere woorden, wanneer men binnen het gezin zelf elkaar kwaad doet. Het lelijkste wat bestaat!”

“We weten allen heel goed”, aldus de paus, “dat in geen enkel gezins­verhaal momenten ontbreken waarop de geborgen­heid van de dier­baarste gevoelens wordt geschonden door het gedrag van zijn leden. Woorden en daden (nalatig­heden!) die, in plaats van liefde uit te drukken, deze doen verduisteren of, erger nog, kwetsen. Wanneer deze kwetsuren, die nog kunnen hersteld worden, verwaar­loosd worden, dan worden ze erger: ze worden machts­misbruik, vijandig­heid, misprijzen. Van dan af kunnen het diepe scheuren worden, die man en vrouw verdelen en die ertoe leiden dat men elders begrip, steun en troost gaat zoeken.”

Vervolgens staat de paus stil bij het verdriet en de ontwrichting die het bij kinderen veroor­zaakt wanneer vader en moeder uit elkaar gaan. Hij ontkent niet dat er “gevallen zijn waarin de scheiding onvermij­de­lijk is. Soms kan ze zelfs moreel nood­zake­lijk worden.” Hij spreekt zijn dank­baar­heid uit voor degenen die trouw blijven en vraagt zich hardop af hoe de Kerk die gezinnen kan helpen en begeleiden die in moeilijk­heden zijn gekomen.

Lees de volledige catechese op RKDocumenten.nl: